Olle Toftenow – Designer of the month, Form/Design Center

Olle Toftenow - Designer of the month Form/Design Center

Månadens formgivare
2 – 28.4 2013

Olle Toftenow intresserar sig för kläder som bärare av betydelser. Influerad av Roland Barthes studier av klädernas språk plockar han isär, analyserar och sammanfogar saker på nya sätt. Han strävar efter att vrida sig ur vanans grepp och upptäcka nya möjligheter i det förment välbekanta. Vardagliga former, sådana som undandrar sig uppmärksamhet genom att vara gängse, tycks ofta vara de mest betydelsemättade och är därför föremål för hans uppmärksamhet. Att skapa nya sammanhang och tolkningar av dessa är ett sätt för honom att vitalisera tillvaron, att förnimma den respektlösa lekfullhet som finns i barnens förtrollade värld.

Studierna av former och deras betydelser har givit upphov till idéer. En del av dessa har nu börjat serietillverkas och utgör en långsamt växande kollektion.

Olle Toftenow är uppvuxen i Lund och utbildad vid textilinstitutionen på Konstfack. Tidigare har han ställt ut på Swedish style in Tokyo och Talent i Eindhoven.