Nu Omformar vi designbranschen

Nu Omformar vi designbranschen

Nu Omformar vi designbranschen

VÄLKOMMEN på boklansering med paneldebatt 10 februari 2016 kl 17 – 19
PLATS Nationalmuseum Design Kulturhuset Stadsteatern

Under designveckan presenteras Omformas bok, ett resultat av den undersökning som
pågått i drygt ett år.
− Jag ville få svart på vitt på hur maktstrukturerna i branschen ser ut, vilka som får ta
plats, säger Kerstin Sylwan projektledare och författare till boken Omforma – nya
strukturer för designbranschen.
Omforma har drivits av en grupp formgivare som ville veta hur det faktiskt är ställt i
designbranschen. Genom enkät, intervjuer, statistik, fokusgrupper och workshops fann
de en bild fram av en bransch präglad av könsuppdelning, likriktining och en maktelit
omedveten om sig själv. Kön, etnicitet, ålder, samt klass är känsliga för de delar av
branschen som de undersökte: produktdesigner, industridesigner, textildesigner och
möbeldesigner. Materialet gav många berättelser:
− Nu är jag kvinna och över fyrtio, egen företagare. Jag börjar höra från mina
uppdragsgivare saker som: “Nu är du passé!”, “Hur ska du klara dig nu när du är över
fyrtio!”, “Det kommer yngre och snyggare tjejer som du ska klara att konkurrera med”.
Alltid sägs det förtäckt som ett skämt, berättar en av uppgiftslämnarna i boken.
Projektet och boken Omforma – Nya strukturer för designbranschen vänder sig till hela
designbranschen och även politiker, men i förlängningen påverkas alla av hur branschen
fungerar. Design omger oss dagligen – vilka som tar plats och ges plats inom dess ramar
har inverkan på allas våra liv.

Vi ser framåt.
Omforma vill hitta vägar framåt, därför avslutas boken med ett manifest som vänder sig
till de olika nivåerna i branschen, exempelvis designer:
− Vi vill att vi är öppna mot varandra. Vi som utövande yrkesmänniskor/designer kan
hjälpa varandra att se vilka vägar som finns: marknadsföring, finansiering, avtalsmallar
med mera. Prata med varandra om era ersättningar, skissarvoden, förmåner, rättigheter.
Projektgruppen är säker på att det finns fler bra sätt att göra branschen mer inkluderande
och jämställd – över huvud taget mer samtida – och bjuder in till fortsatt arbete att
omforma designbranschen. Projektet kommer att fortsätta med ett antal workshops där
Omforma frågar deltagarna: vad vill ni göra? Ett arbete kan vara att starta arbetsgrupper
för jämställdhet. Några andra kan vilja formulera en normkritisk designpraktik. Det är
dags för konkret arbete.

Omforma har finansierats av PostkodLotteriet och har Design Sweden (Sveriges Designer) som
projektägare. Projektledare och författare till boken Kerstin Sylwan: 0707 236568 kerstin@designstories.se
Lanseringsfest för boken:
10/2 kl 17-19 på Kulturhuset Stadsteatern, Nationalmuseum design i Stockholm.

Mer material och bilder finns på omforma.se, instagram @omforma #omforma facebooksida: Omforma.
Boken ges ut på Arvinius förlag och recensionsexemplar kan beställas där.