Now/Then @ Form/Design Center

The effects of climate change became even more clear in 2016: global surface temperature records were shattered and the least amount of arctic sea ice was recorded. Humans have become the dominant force that are shaping the planet. As the population grows closer to eight billion by 2025, consumption without consideration of planetary resources demands a behavioral change by society. We need to consume less and conserve more.

Recent global agreements pledge to start the shift towards renewable energy and resources. As the world comes together to solve the tough sustainability issues of today, we can begin to ensure a future for the generations of tomorrow.

The Now/Then project examines where modern day products originate and how they affect our environmental footprint. These 24 products are explorations to show people where products come from and what a sustainable alternative might look like. What are the changes we can make today to make sure there will always be a tomorrow? This is a stepping off point for thinking: Every decision we make impacts the world around us.

nowthen.se

Samtida produkters ursprung och deras miljöpåverkan

”Under 2016 blev effekterna av klimatförändringar allt mer tydliga; rekordtemperaturer noterades världen över och de arktiska isarna blev mindre än någonsin. Människan har blivit den dominerande kraften i att påverka planeten. På väg mot en befolkning på närmare åtta miljarder år 2025, måste vår konsumtion av jordens tillgångar styras av eftertänksamhet. Vi måste förbruka mindre och bevara mer.

Nyligen fattade överenskommelser lovar en övergång mot förnyelsebara energikällor och resurser. Gemensamma lösningar, världen över, för att lösa dagens tuffa hållbarhetsfrågor, gör att vi kan säkra framtiden för kommande generationer.

Projektet Now/Then undersöker samtida produkters ursprung och deras miljöpåverkan. Utforskandet av de tjugofyra produkterna vill visa på var de har sitt ursprung och hur ett hållbart alternativ kan se ut.

Vilka förändringar kan vi göra idag för att vara säkra på att det alltid finns en morgondag? Som ett avstamp för vårt tänkande: Varje beslut vi fattar, får effekter på världen omkring oss.”

Industridesignutbildningen, Lunds Universitet

 

fdc-neg

Välkomna till Form/Design Center
www.formdesigncenter.com

Spara