Nordic Design Today 2013 @ Vandalorum

Exhibition of the World’ s Largest Design Prize at Vandalarum

 

VANDALORUM is honared to present the exhibition Nordic Design Today with fashion, furniture, jewelry, and lighting by nine winners of the Torsten and Wanja Söderberg Prize. This prize is given out every autumn since 1994 at the Röhsska Design Museum in Gothenburg with funds from the Torsten Söderberg Foundation and the Ragnar Söderberg foundation. lt isthelargest design prize of it’s kind in the world. The prize sum of one million Swedish kronor is annually awarded a designer from one of the Nordie countries.

The laureates of the last five years are all represented in the exhibition: the jewelry engineer Sigurd Bronger, the fashion designer Henrik Vibskov, the design group Front, the furniture designer Harri Koskinen and the fashion designer Steinunn Siguröardottir. The exhibition at Vandalarum also presents objects by Siguröur Gustafsson, Ole Jensen, Peter Opsvik and Mats Theselius, all previous recipients of the Torsten and Wanja Söderbergs Prize.

Sigurd Bronger (laureate of 2012) from Norway is a jewelry designerthat operates in the delicate sphere and on ly produces 3-4 o bjects per year. His jewelry is influenced by industrial romanticism and created with great craftmanship where the details of construction become part of the aesthetics.

Henrik Vibskov (laureate of 2011) from Denmark is a significant avant-gardist within the fashion industry. With elements of music, installations and performance he makes clothing and art works with significant creative confidence.

The Swedish industrial design group Front (laureate of 201 O) operates as a genuine co liabaration where no objects or ideas can be separated from the collective. Front combines histo rical awareness with in-depth knowledge of today’s most im portant designtool-the digital. With fascination for magic, Front creates seemingly impossible design that defies the laws of nature.

Harri Koskinen (laureate of 2009) from Finland is one of the strongest shining creators when it comesto continuing the Nordic design tradition. His large and varied productian follows a unique, strict and consistent visual language with a clear bond to Nordie functionality, simplicity and choice of materials.

After having warked in numerous well-known fashion houses, Steinunn Siguröardottir (laureate of 2008) runs her own productian in Reykjavik since 2000, with large international success. With the lee landie nature as her main source of inspiration, her collectionsattest to an impressive knowledge in tail oring and materials.

The exhibition, that will be shown in Vandalorum’s large exhibition hall, is curated by Ted Hesselbom, Museum Director Röhsska museet; Christoffer Tarras Blom, Curator Röhsska museet; Sven Lundh, Vandalorum, and Bodil Busk Larsen, Director of Designmuseum Danmark 1995-2011. After Vandalorum, the exhibition will continue to the Museum of Design and Applied Art, Reykjavik and Felleshus at the Nordie Embassies in Berlin.

Exhibition dates Vandalorum: December 1, 2012- February 3, 2013
For more info, please contact: johanna.berg@vandalorum.se or +46 370 30 22 02

Vandalorum
Skulpturvägen 2, 331 93 Värnamo
Phone +46 370-30 22 00  info@vandalorum.se

Vandalorum har glädjen att presentera utställningen Nordic Design Today med mode, möbler, smycken och belysning av nio pristagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris. Detta pris, som varje höst sedan 1994 delas ut på Röhsska museet i Göteborg med medel ur Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser, är världens största designpris i sitt slag. Det har en prissumma om en miljon svenska kronor som årligen tillfaller en designer eller konsthantverkare från de nordiska länderna.

De senaste fem årens pristagare ingår alla i utställningen: smyckesingenjören Sigurd Bronger, modeskaparen Henrik Vibskov, designgruppen Front, möbelformgivaren Harri Koskinen och modeskaparen Steinunn Sigurðardóttir. I utställningen på Vandalorum visas även objekt av Sigurður Gústafsson, Ole Jensen, Peter Opsvik och Mats Theselius som alla tidigare tilldelats Torsten och Wanja Söderbergs pris.

Sigurd Bronger (pristagare år 2012) från Norge, är en smyckeformgivare som verkar i den fin-känsliga sfären och endast producerar 3-4 smycken per år. Smyckena präglas av industriromantik och är utförda med stor hantverksmässig precision, där konstruktionsdetaljerna blir en del av estetiken.

Dansken Henrik Vibskov (pristagare år 2011) är en betydelsefull avantgardist inom modeindustrin. Med inslag som musik, installationer och performance skapar han kreationer och allkonstverk med stor konstnärlig säkerhet.

Den svenska industridesigngruppen Front (pristagare år 2010) verkar i ett genuint samarbete där inga objekt eller idéer går att särskilja från kollektivet. Front kombinerar historisk kompetens med en hög kunskap om dagens viktigaste designverktyg, det digitala. Med fascination för magi skapar Front till synes omöjlig design som trotsar naturlagarna.

Finländaren Harri Koskinen (pristagare år 2009) är en av de formgivare som nu lyser starkast i arbetet med att föra den nordiska designtraditionen vidare. Hans stora och breda produktion har ett unikt, stramt och konsekvent genomfört formspråk med tydlig nordisk förankring i kraven på god funktion, formens enkelhet och materialval.

Efter att ha verkat i flera kända modehus leder isländskan Steinunn Sigurðardóttir (pristagare år 2008) sedan år 2000 en egen verksamhet från Reykjavik med stor internationell framgång. Med den isländska naturen som inspiration skapar Sigurðardóttir kollektioner som vittnar om högtstående skräddarkunskap och materialkännedom.

Utställningen, som kommer att visas i Vandalorums stora utställningslada, är sammanställd av Ted Hesselbom, museichef Röhsska museet; Christoffer Tarras Blom, intendent Röhsska museet; Sven Lundh, Vandalorum och Bodil Busk Larsen, chef för Designmuseum Danmark 1995-2011. Efter att utställningen visats på Vandalorum fortsätter den närmast till Museum of Design and Applied Art, Reykjavik och Felleshus, vid de nordiska ambassadörerna i Berlin.

Utställningsdatum Vandalorum: 1 december 2012 – 3 februari 2013
För mer info kontakta johanna.berg@vandalorum.se eller tel 0370-30 22 02)