Nominerede til Store og Lille Arne 2016

Nominerede til Store og Lille Arne 2016

Nominerede til Store og Lille Arne 2016

Fredag den 29. januar afsløres det ved Arkitektforeningen Københavns nytårskur, hvem der løber med Årets Arne-priser. Se de nominerede til Årets Store og Lille Arne her og læs hvad juryen, den københavnske lokalledelse siger om projekterne

Nominerede til Årets Store Arne
Prisen gives til såvel udførte værker som initiativer, der har løftet arkitekturen i Storkøbenhavn i det forgangne år. Der er fem nominerede i kategorien:

Falkonergårdens Gymnasium – Ny multisal af Falko Arkitekter


Foto: Stamers Kontor

Udvidelsen af Falkonergårdens Gymnasium er resultatet af en åben arkitektkonkurrence fra 2011. 101 indsendte forslag med forslaget af Falko Arkitekter som vinder.
I konkurrencen var der krav om en kombineret sportshal i Team Danmark Format og samlingssal til 1000 personer og seks nye klasselokaler.

Forslaget blev i dommerkomiteens betænkning beskrevet som en ”nordisk version” af 1930er funktionalisme.

Tilbygningen ligger, lidt sænket ned i terræn, mellem de to eksisterende gymnastiksale. Den bevarer på fornemste vis fornemmelsen af den gamle arkitektur, mens dens afrundede form, roterede placering i forhold til de eksisterende gymnastiksale og materialevalg også tilføjer kontraster, i form af ovenlys, nye rumligheder og lyse materialer.

Udvidelsen af Falkonergårdens Gymnasium nomineres for at sit smukke arkitektoniske greb, hvor nyt og gammelt understøtter hinandens fortælling.

Flerbrugerhus for DDS af Sophus Søbye Arkitekter


Foto: Jens Larsen

Det nye spejder- og flerebrugerhuset af Sophus Søbye Arkitekter ligger skjult bag en betonmur, der får en rumlig dybe mod Søndermarken og danner ryg for husets centrale uderum, der inviterer beboere, løbere og lokale spejdergrupper ind.

Spejderhytten består af to bygninger, der sammenkobles ad en overdækket terrasse i første sals højde og har bålpladsen placeret centralt mellem bygningerne. Et af husene fungerer som spejderhytte med omklædningsfaciliteter, patruljerum, værkstedsrum og mezzanin med adgang til tagterrassen, mens det andet hus er et forsamlingshus, bestående af et stort lokale med pejs og åbent arbejdskøkkenet.

Husene fremstår råt og enkelt i ubehandlet in situ-støbt beton, kombineret med cedertræ udvendigt og krydsfiner indvendigt.

Flerbrugerhuset nomineres for at have et spektakulært præg over sig uden at råbe. Huset skaber indbydende rammer for livet, trækker naturen ind og viser hvordan enkelhed og kontraster kan mødes i arkitektonisk greb, rumlighed og materialevalg.

Cirkelbroen af Olafur Eliasson


Foto: Anders Sune Berg

Cirkelbroen af Olafur Eliasson er en gave fra Nordea-fonden til Københavns Kommune, et nyt kunstnerisk vartegn i Københavns Havn. Den forbinder Christiansbro med Applebys Plads over den sydlige indsejling til Christianshavns Kanal.

Broen bruger sejlskibet som visuelt afsæt og består af fem forskudte platforme i forskellige størrelser med hver deres ‘mast’. Platformene skal ikke ”blot” forbinde, men skal også give plads til at man stopper op og netop reflekterer over mellemrummet mellem de to byrum.

Cirkelbroen nomineres for at skabe et sted, der forener infrastruktur, kunst og oplevelse.

Ny Nørreport Station af Gottlieb & Paludan, COBE og Bartenbach LichtLabor


Foto: Ole Malling

Nørreport er Danmarks trafikale knudepunkt med 250.000 mennesker der dagligt krydser stationen. Ny Nørreport fastholder stedets urbane stemning, men løser stedets trafikale udfordringer ved at al vejtrafik samles på den side af stationen, som vender ud mod Nørrebro, mens den tidligere vejbane mod Middelalderbyen transformeres til et inspirerende byrum for de bløde trafikanter.

Frem for skjule de 2500 cykler, der dagligt parkeres ved Nørreport, er der i forslaget udviklet forsænkede organiske ”cykelbede”, der sammen med pladsens organisk formede glaspavilloner skaber oplevelsen af et naturligt flydende byrum.

Ny Nørreport nomineres for at have skabt et nyt åbent og urbant byrum, der fastholder stedets ånd, viser nytænkning og løser de trafikale udfordringer, der tidligere har præget stedet.

Trafiktårnet Øst af Tranberg Arkitekter


Foto: Tranberg Arkitekter

Trafiktårnet Øst af Tranberg Arkitekter er 41, 5 meter i diameter og cirka samme højde.

Den runde form imødekommer stedets mange retninger og de funktionelle krav i forhold til indretningen af kontrolrummet. Bygningen kendetegnes udefra ved en tyngde og robusthed, der går tilbage til historiske banebygninger, men står samtidigt dialog med de tilstødende boligblokke langs Ingerslevsgade. Den udstråler tydelig hvad den er og gør, at den styrer og overvåger landets togdrift og vejtrafik.

Tegnestuen har på fornemste vis taget udgangspunkt i stedet og referencerne, og har formået at løse et meget komplekst rumprogram i en arkitektonisk løsning, der – udvendigt og indvendigt – karakteriseres ved en særlig stoflighed og smukke rumligheder.

Trafiktårnet Øst af Tranberg Arkitekter nomineres for at være et meget rumlig værk, der forbinder nutid og fortid, lethed og tynge og funktionalitet og materialitet.


Nominerede til Årets Lille Arne
Prisen gives til mindre værker og initiativer, ikke-realiserede projekter, skæve idéer og unge tegnestuer. Der er fem nominerede i kategorien:

Byens hegn: Kunstværker til metros vægge

Foto: Lene Skytthe

Byens Hegn er et byrumsprojekt under Metroselskabet, der handler om at skabe gode byrum for byens beboere, borgere og besøgene, mens metroen bliver bygget i København og på Frederiksberg. Initiativet transformerer byggepladshegnene til lærreder til udsmykning fordelt på 23 byggepladser og seks kilometer hegn. Alle kan søge om et konkret udsmykningsprojekt ved Byens Hegn ved blot at udfylde et enkelt ansøgningsskema, hvor der angives et projekttitel, en ønsket placering, en motivation, en kort projektbeskrivelse og der vedlægges et budget og en skitse på projektet. Kunstprojekterne spænder bredt: Fra påmalinger over installationer til ”smukificerings events” som for eksempel ved Sønder Boulevarden, hvor hele gadeforløbet får nyt liv over en weekend.

Byens Hegn nomineres for initiativ, der viser hvordan en langvarig byggeprocess kan skabe rammer for midlertidige borgerdrevne initiativer og nyt liv i byen.

Copenhagen Shelter


Illustration: Copenhagen Shelter

Fra 2016 og fremefter skal Mærsk frasælge 200.000 udtjente containere om året. Denne udfordring er taget op af partnerskabet CPH Containers, Vandkunsten, Logik & Co, EkoLab og DTU Byg, som er kommet med et mobilt, fleksibelt og bæredygtig boligkoncept.

Boligen er en plug’n’play løsning, som forener industrielt råhed med dansk arkitektur og håndværk. Den kan skilles ad, flyttes, udvides, sammenlægges og bruges efter behov: som studenterbolig, flytgningebolig, sommerhus og derved åbner op for debat om hvordan arkitekturen kan transformere aktuelle samfundsmæssige udfordringer til muligheder for nye boformer.

Teamet bag CPH Shelter nomineres for sin handlekraft: At den griber et nutidigt problem, udvikler en løsning i 1:1 og dens bidrag til den politiske debat om midlertidige boliger.

Københavns Kommune for skybrudspolitikken


Illustration: Sankt Kjelds Kvarter, Tredje Natur

Regnvand er den mest akutte trussel mod byen. Derudover vil risikoen for oversvømmelse som følge af stormflod stige. Disse forandringer kalder på nytænkning, handlekraft og politisk vovemod. Det har Københavns Kommune vist, først med sin strategi om at gøre København mere grøn og blå, der ført til klimatilpasningsprogrammet og klimaenheden og senest med prioriteringen om at afsætte 10 mia. over de næste 20 år til klimatilpasningen af byen.

Københavns Kommune nomineres for sin strategiske indsats mod klimaforandringerne: At klimaforandringerne forstås og bruges som mulighed for udviklingen og afprøvningen af nye innovative og helhedsorienterede løsninger, nye foranderlige byrum og nye samarbejder på tværs af kommuner, borger, forsyningsselskaber og arkitekter/landskabsarkitekter.

Københavns Kommune for byens bropolitik

– der gør det attraktivt at være cyklist eller gående i København. I de seneste år har København fået fire nye broer: Cykelslangen, Trangravsbroen, Proviantbroen og Cirkelbroen.

Cykelslangen har vist hvordan et trist og rodet byrum kan løftes til en arkitektonisk oplevelse hvor cykelisterne får mulighed for at opleve verden fra en helt anden vinkel hvor besvær bliver erstattet af køreglæde og god havneudsigt. Mens Trangravsbroen

Proviantbroen og Cirkelbroen har gjort det muligt at man som bløde trafikant kan gå/cykle langs havnen fra Slusen i Sydhavnen til Papirøen Operaen og resten af Holmen. Og snart når Inderhavnsbroen åbnes vil der også være forbindelse på tværs mod Kongens Nytorv.

Københavns Kommune nomineres for at gøre København til en bedre cykelby hvor det ikke ”blot” handler om at skabe bedre forbindelser men der i lige så høj grad prioriteres oplevelser og nytænkning.

Falkonergården bygherre Falkonergårdens Gymnasium og HF for at turde den åbne projektkonkurrence.
Som beskrevet på Arkitektforeningens hjemmeside giver den åbne projektkonkurrence en meget bred belysning af opgavens muligheder samt at nye talenter får mulighed for at give bud på fremtidens arkitektur.

Ofte er antallet af deltagerne høj da principielt alle kan deltage. Bygherren skal være modig for han/hun kan ikke vide hvad han/hun får. På den anden side kan det være at en helt ny spiller kommer på banen bygherren ikke vidste der eksisterede. Den åbne arkitektkonkurrence fremmer nytænkning og udvikling indenfor branchen og det byggede.

Falkonergårdens Gymnasium og HF nomineres for at turde udskrive en åbne projektkonkurrence om udvidelsen og derved skabe nødig debat om konkurrence former og andelen af åbne konkurrencer.

Fakta:
Årets Arne Award blev indstiftet i 2007 af Arkitektforeningens Lokalafdeling København, som også er jury. Prisen er en statuette i akryl, præget med arkitekten Arne Jacobsens ansigt.

https://arkitektforeningen.dk