Nominerade till Villapriset 2015

Nominerade till Villapriset 2015

Sveriges bästa villa kan ligga på Gotland men också utanför Arboga, i Omberg eller i Skåne. Sveriges Arkitekters Villapris belönar storartad arkitektur i det lilla formatet. Fyra villor/fritidshus kämpar om priset.

Villapriset är Sveriges Arkitekters nyaste pris och delas ut för första gången i år. Förbundet delar ut en rad prestigefyllda priser till stora projekt, ofta med offentliga byggherrar. Villapriset delas istället ut till projekt i den lilla skalan, beställda av privatpersoner.

Hamra, Gotland

Foto: Elisabeth Toll.

Juryns motivering: I en liten skogsglänta på gotländska landsbygden ligger denna lilla pärla, ett sommarhus i ljus puts, formad för den riktningslösa platsen utan tydlig fram- eller baksida. Byggnadens enkla form har skapats i en lång process med stort engagemang och inlevelse i arkitekturen i nära dialog med byggmästaren. Ut- och insida talar tydligt med varandra genom generösa fönsteröppningar, i väggar och tak, med fina utblickar där naturen och ljuset blir en del av det inre rummet och där valet av enkla råa material och välstuderade detaljer samspelar med varandra på ett utsökt sätt. Det höga rummet och den öppna planlösningen med två ”sovboxar”, i röd plywood, ger en fri rörelse i rummet och möjliggör spontana aktiviteter.
Hamra är ett lyckat exempel på en byggnad i tiden, med fina proportioner och hög arkitektonisk skärpa in i minsta detalj, som är väl förankrad i den gotländska byggnadstraditionen.
Arkitekt: DinellJohansson genom arkitekt SAR/MSA Morten Johansson.
Byggherre: Privat.
Entreprenör: Allan Wahlby Bygg.

Stupet Refugium, Omberg

Foto: Åke E:son Lindman

Högt över Vätterns vatten, stadigt förankrat i klippan, vilar ett trähus. Byggnadsvolymen är okomplicerad, men mötet med terrängen följsamt terrasserat. Betongaltanerna både smyger längs marken och flyger över stupet. Nivåskillnaden i golvet genererar en rik rumssekvens inomhus, förstärkt av en dristig ljusföring och en rättfram, rå, och bitvis rustik materialpalett. Moln, horisont och den speciella känslan av att vara högt över en vattenyta blir påtagliga interiöra element. Samtidigt är huset avslappnat i sitt förhållande till samtidsarkitekturens hårdragna koncept och form; pragmatiskt anpassat levererar huset utan större åthävor en serie upplevelser som tillsammans formulerar platsens magi.
Stupet Omberg smyger längs med marken och flyger över stupet. Naturen flyttas in och tillsammans med ljusföringen och materialvalen skapas en serie upplevelser som formulerar platsens magi.
Arkitekt: Petra Gipp arkitektur genom ansvarig arkitekt MSA Petra Gipp. Handläggande arkitekt SAR/MSA Maria Videgård.
Konsult: Structor Malmö (K).
Entreprenör: Wilténs Byggtjänst.
Byggherre: Björn Sandlund.

Härbret, Arboga

Mitt i en grönskande kohage, omsorgsfullt placerad på en höjd står Härbret, ett sommarviste av en flyttad timmerstomme vilken byggts på med ett samtida skiftesverk i trä. Byggnaden står upplyft på hörnstenar och slammad till en enhet med falurödfärg. Återbruket och materialbehandlingen tar projektet vidare i en riktning som ligger djupt förankrad i byggnadstraditionen, utan att bli nostalgiskt tillbakablickande. Stor inlevelse i hantering av öppningar och ljusföring samt tydlighet i proportionering gör att kontrasten mellan det gamla timret och det nya skiftesverket tillsammans skapar en harmonisk helhet.
Härbret visar hur man med något som närmar sig absolut gehör för plats, material och detalj kan förnya och rekonstruera en tradition genom ett konsekvent förhållningsätt till arkitektur.
Arkitekt: General Architecture genom ansvarig arkitekt MSA Erik Persson. Medverkande arkitekt John Billberg, arkitekter SAR/MSA Fabian Blücher, Josef Eder och arkitekt MSA Olof Grip.
Konsult: Rita Bygg
Byggherre: Erik Persson.

Creek House, sydvästra Skåne

Creek House, Tham Videgård

Foto: Åke E:son Lindman

Huset överbryggar en bäck där denna rinner mellan träden intill en av Sydsveriges flacka strandängar. Byggnadens samling tegelkroppar uppenbarar sig som en skulptur i landskapet, abstrakt både på avstånd och tätt intill.
Anslaget är en lyckad korsbefruktning mellan samtidsarkitekturens intresse för kluster av byggnadsvolymer och en tung materialitet hämtad ur ett hyllat avsnitt av den svenska arkitekturhistorien.
Detaljerna har målmedvetet använts för att förtydliga anslaget, men resultatet vittnar framför allt om en solid arkitektonisk arbetsprocess, där uttömmande studier av komposition, plan, ljusföring, genomblickar och rörelse givits tid, resurs och engagemang.
Creek House är ett experiment som faller väl ut, är självklart på sin plats och ger en rik rumslig variation.
Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter genom ansvariga arkitekter SAR/MSA Bolle Tham och Martin Videgård. Handläggande arkitekt: Konrad Krupinski.
Konsult: KE-gruppen (K), Projektel (E), PO Andersson (VVS).
Entreprenör: Harmarks Bygg.
Byggherre: Privat.

Villapriset delas ut för gången i år, på Arkitekturgalan den 19 november.
Vill du veta mer? Kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-1367733.