Nominerade till Sienapriset 2016

Nominerade till Sienapriset 2016

2016 är inte de stora gesternas år när det gäller landskapsarkitektur. De nominerade till Sienapriset, Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitekturprojekt, är alla små sett till skala. De fyra som kan vinna årets Sienapris är en kaj, en park, en strand och en innergård.

– Juryn har valt att nominera fyra projekt som är självständiga, formsäkra och lyhörda. De är elegant välkomponerade utan att göra anspråk på att stjäla uppmärksamhet från omgivningen. Projekten kännetecknas av att de i hög grad bidrar till att höja kvaliteten och användbarheten i de vidare strukturer och sammanhang där de ingår, kommenterar juryns ordförande Tiina Sarap urvalet.

Årets nominerade

Foto: Göran Ekeberg


Frodeparken, Uppsala

Frodeparkens nya utseende är ett resultat av en tävling som genomfördes 2009 där det vinnande förslagets motto var Pärlor på rad och resultatet har blivit ett vackert smycke i Uppsala. Parkens utformning bidrar väsentligt till stadens nya östvästliga struktur. En böljande gångväg under uppvuxna lönnar leder genom parken förbi en serie av små inbjudande platser. Det är en ödmjuk och konsekvent renovering till ett sammanhållet parkstråk med tydlig gestaltning.
Parken innehåller det lilla i det stora, är småskalig i sina väl genomarbetade detaljer och samtidigt gestaltad som en karaktärsfull helhet med egen identitet. Varje plats har sitt unika blickfång, sin pärla. Det kan vara porlande vatten, en våt sten, en kanin i brons eller ett fågelbad.
Parken har blivit en populär och välbesökt plats som uppskattas både av kringboende, besökare och av dem som passerar. Det är också en välkomnande plats för stadens djurliv, här trivs fåglarna i Frodeparkens färgglada fågelholkar.

Fakta
Landskapsarkitekt: TEMA genom ansvariga LAR/MSA Cecilia Jarlöv, Anna Varenhorst och Kristina Ehrstedt. Handläggare LAR/MSA Elin Tidbeck, Ronnie Nilsson, Maja Forsberg, Karin Graham, Åsa Ehn och Karin Danielsson
Konsult: Structor Uppsala (yttre VA)
Byggherre: Uppsala kommun


 

Foto: Johan Dehlin


Strömkajen, Stockholm

Strömkajen är en central plats och ett viktigt stråk i staden för både stockholmare och turister. Kajen har renoverats och byggts om till en inbjudande och elegant promenad, självklar och självständig i sin utformning. Gestaltningen underordnar sig den omgivande staden med dess byggnader. I ett distinkt snitt möts den statiska kajen och det dynamiska vattnet.
Med gedigna markmaterial behåller kajen sin tyngd samtidigt som den får ett lätt och modernt uttryck i byggnader och möbler. Beläggningen av natursten i olika sorter och storlekar ger en dynamik åt platsen. Den tekniska utrustningen är vackert dold i bänkarna närmast kajkanten. Rederierna har fått ändamålsenliga byggnader ritade av MARGE arkitekter. De är utformade för att ingå i helhetslösningen och underordna sig den monumentala fronten mot vattnet.
Att gestalta den rena ytan på ett så enkelt och självklart sätt är en utmaning som ser lätt ut men kräver mod och skicklighet.

Fakta
Landskapsarkitekt: Grontmij (Sweco) genom ansvarig LAR/MSA Christina Sellberg, handläggare Tora Bärnarp, Johanna Rydberg, Martin Palmlund och Anders Kling
Konstruktion, Gata och trafik: Grontmij (Sweco)
Övriga konsulter: Rejlers (belysning), LPG VA-konsult (VA), Rockstore engineering (projektledning)
Byggherre: Stockholms Hamnar i samarbete med Trafikkontoret, Stockholm Stad


 

Foto: Werner Nyström


Tullhusstranden, Simrishamn

Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Den lilla strandremsan i Storgatans förlängning har fått ny skepnad med en plats som förstärker och förtydligar stadens brokiga karaktär och småskalighet, samtidigt som den adderar former och material från samtiden. Utformningen gör stranden tillgänglig, möjliggör soliga sittplatser och en avskild promenadkoppling till småbåtshamnen med nya möjligheter att vistas i hamnmiljö.
Gestaltningen är välavvägd med ett tilltal som är både samtida och gediget samtidigt som det är lekfullt.
En kraftfull mur i trä avskärmar trafiken och skapar en skyddande bård som löper längs hela sträckan. Innanför finns en ny promenad av betong, lätt att nå, generös att gå på.
Hamnens material används på ett känsligt och ödmjukt sätt i finstämda terrasseringar och trappsteg. Sandstranden finns kvar som ett mjukt möte med vattnet.
Den lilla vikens rundning avslutas med en brygga runt udden och en vägledning för sjöfarare. Här är man hemma.

Fakta
Landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och landskap
Byggherre: Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen


 

Foto: Åke E:son Lindman

Ulls Hus, Uppsala
Ulls hus är en plats med ett tydligt avskalat koncept, ett urbant torg centralt i ett nyutvecklat campusområde. Gestaltningen är konsekvent och elegant, den tydliga inramningen skapar gynnsamma förutsättningar för platsen och kopplingen mellan ute och inne är stark. Gården är ett tomrum som är tillåtet att fylla.
Möbleringen består av lösa bord och stolar som lätt flyttas efter solen, skuggan, humöret.
Gården överraskar i sina detaljer: det gula grusets kontrast till det grånande träet i fasaden; trädens skira lövskugga; regnvattnet som tillfälligt blir en stående vattenyta i kalkstensrännan. Teknik, biologi och estetik har vävts samman och resultatet, hela kompositionen, är både poetiskt och funktionellt.
Ulls hus visar vad landskapsarkitektur kan vara, en harmoni i proportioner, en förflyttning utan rörelse.

Fakta
Landskapsarkitekt: White arkitekter genom ansvariga LAR/MSA Jens Modin och Gustav Jarlöv, medverkande LAR/MSA Kerstin Lagnefeldt, Emma Butler och Sofia Eskilsdotter
Övriga konsulter: Bjerking (yttre VA), ÅF (el), Arkitektgruppen i Gävle (projekteringsledning), VIÖS AB (markbyggnad).
Byggherre: Akademiska Hus AB


 

Årets jury för Sienapriset
Tiina Sarap, landskapsarkitekt LAR/MSA
My Lekberg Hellström, landskapsarkitekt LAR/MSA
Anders Jönsson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Jan Lang, Starka Betongindustrier
Erik Simonsen, Betongindustrierna

Sekreterare: Elisabet Elfström LAR/MSA