Nominerade till Kasper Salin-priset 2015

Fyra byggnader är nominerade till Kasper Salin-priset 2015. Det är samhällsbyggnadsbranschens äldsta och mest välkända pris, som delats ut sedan 1962 till Sveriges bästa byggnad. Bland årets tävlande hittar vi en arkitekturskola, en konferens- och hotellanläggning, en allmän bastu samt ett flerbostadshus. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 19 november.

Malmö Live

Malmö Live. Foto: Adam Mørk

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects. Ansvarig arkitekt: Kristian Lars Ahlmark
Byggherre: Malmö stad

Juryns motivering
Malmö Live är en komposition av hotell, konferens, restauranger och konsertsalar. De publika funktionerna gör byggnaden till en välgörande fog mellan den gamla staden och Västra hamnen. Mot kanalen bildas ett nytt stadsrum i kontakt med vattnet. En öppen våning i gatunivå bjuder på utblick över staden, mänskliga mått och fina övergångar mellan det yttre och det inre. Mellan de storskaliga huskropparna bildas kilar som befolkas som gator, gränder och torg. En effektfull ljusföring framhäver betongelementens relief och de gedigna exponerade materialen. Fasaden som består av klinkerstavar är behandlad som en hud som sveper runt helheten och tydliggör volymerna i sina olika kulörer: Ett tydligt sammanhållet grepp till det yttre med variationer inom temat.

Objekt: Hotell, konferens, kongress, konsert.
Var: Malmö.
Användning: Publik mötesplats.
När: Juni 2015.


 

KTH – Arkitekturskolan

KTH Arkitekturskolan, Stockholm. Foto: Åke E:son Lindman.

Arkitekt: Tham Videgård Arkitekter. Ansvariga arkitekter MSA: Bolle Tham, Martin Videgård
Byggherre: Akademiska Hus i Stockholm

Juryns motivering
På en triangelformad tomt på KTH Campus, flankerad av historisk tegelarkitektur, ligger nya Arkitekturskolan. Det är en rundad byggnad i glas och rostrött stål i sex plan, med gemensamma funktioner i entréplanet som ateljéer, verkstäder och utställningssalar. På mellanvåningarna finns ritsalar som följs av mötesrum och takterrasser. Skolan är tydlig både i sin urbana kontext och inre logik. Volymen kommer nära de omgivande fasaderna och skapar småskaliga gårdsrum utan att bli påträngande. Den skulpturala formen återspeglar sig i dess inre på ett sätt som gör rummen möjliga att använda på olika sätt. Robusta och samtidigt sinnliga material kommer att tåla lång och intensiv användning och över tid förstärka byggnadens karaktär. Byggnaden är kompromisslöst samtida, tar utgångspunkt i sin omgivning och relaterar till den.

Objekt: Högskolebyggnad.
Var: Stockholm.
Användning: Undervisning.
När: Inflyttning till höstterminen 2015.


 

Bastun, Frihamnen i Göteborg

Bastu i Frihamnen, Göteborg. Foto: Hendrik Zeitler

Arkitekt: Raumlabor. Ansvariga arkitekter: Jan Liesegang, Francesco Apuzzo
Byggherre: Älvstranden Utveckling

Juryns motivering
Projektet är en bastu för ett tjugotal personer men också ett steg i en process för att ta en plats i besittning, befolka den och förädla den försiktigt. Bastun byggdes till största del av lokalt återvunnet material och med hjälp av frivilliga deltagare. Byggnaden är både spektakulär och opretentiös. Gratis och tillgängligt för alla, erbjuds ett gemensamt rum i staden som är avskilt och intimt. Bastun förhåller sig till staden samtidigt som den sluter sig i det lilla rummet och blir ett hölje för människan. Utblickarna från lavarna har alltid kontakt med det vidsträckta vattenlandskapet. Upplevelsen förstärks av kontrasten mellan insida och utsida – fasadens hårda metall ställs mot interiörens flikiga träspån som förändras med värme och vatten. Projektet är enkelt och tillfälligt i uttryck men tydligt formgivet. Materialhanteringen är medveten och precis från helhet till detalj.

Objekt: Bastu.
Var: Göteborg.
Användning: Fritidsanläggning.
När: 2015.


 

BRF Ohoj, Västra hamnen i Malmö

Brf Ohoj, Malmö. Foto: Ole Jais

Arkitekt och byggherre: arkitekterna SAR/MSA Cord Siegel och Axel Hauschild, Hauschild + Siegel

Juryns motivering
Ohoj är ett bostadsrättshus med tio lägenheter, alla i etager. Med en enkel och sinnrik byggnadsstruktur som grund har de boende engagerats ovanligt tidigt och kunnat påverka exempelvis rumsindelning och fast inredning. Genom sådana individuella val utmanas idéer om generella kvaliteter i bostäder. Nivåskillnader och kontraster mellan öppna rumssammanhang och mindre krypin ger dynamik. En medveten avvägning mellan repetition och variation i fönstrens utformning och placering ger fina utblickar utan insyn och leder in ljus långt in i lägenheterna. Med enkla lösningar och få komponenter har materialens egna förutsättningar använts på ett skulpturalt och elegant sätt. Gemensamma och privata ytor samverkar i utemiljöer och alla boende har egna platser för odling.

Objekt: Flerbostadshus.
Var: Malmö.
Användning: Bostäder.
När: Juni 2015.


 

Juryn 2015 består av arkitekt SAR/MSA Magnus Månsson, arkitekt SAR/MSA Björn Siesjö, arkitekt MSA Petra Gipp, arkitekt SAR/MSA Henrik Rundquist. Juryns sekreterare är arkitekt SAR/MSA Karin Hammarskiöld, Sveriges Arkitekter.