Nominerade till Bostadspriset 2016

Nominerade till Bostadspriset 2016

De fyra byggnader som är nominerade till Sveriges Arkitekters Bostadspris skiljer sig kraftigt åt och visar bredden i dagens bostadsbyggande. Husen som tävlar om Bostadspriset ligger i Malmö, Norrköping och i förorter till Stockholm. De svarar på varsitt sätt på angelägna frågor som byggandet står inför idag.

– De nominerade visar var och en på sitt sätt olika lösningar för att möta bostadsbehovet och stärka bostadens position i samhällsbyggandet. Gemensamt för dem alla är omsorg – om platsen, hemmet och arkitekturen. Denna omsorg är en förutsättning för att vi som individer ska kunna ta till oss det byggda, vårda det och låta det bli en del av vår vardag, säger Bostadsprisjuryns ordförande Rahel Belatchew.

Årets nominerade

 

Brf Tenoren, Malmö

Från håll reser sig Tenoren på Universitetsholmen i Malmö med eleganta proportioner i 19 våningar. Den tar plats i staden vid sidan av övriga märkesbyggnader – både en varaktig symbol för bostadens plats i samhället och en stark tidsmarkör nu när bostadsfrågan är högaktuell. Bostadstornet har en bas i fem våningar med en skala som relaterar till stadsrummen intill. Fasadens utformning tål de anpassningar till tekniska förutsättningar och beställarkrav som bryter den strikta symmetrin.
Med skicklig materialhantering gör subtila detaljer stor verkan. Det röda platsmurade teglets fog i en närliggande kulör tonar ned enskilda murstenar och ger byggnaden en solid karaktär. En generös portik löper genom huset, med glaserat tegel och en infälld bänk. Planlösningarna i de 72 lägenheterna är fina med fönster med låg bröstning och en intressant relation mellan kök och vardagsrum på var sida om balkongen.

Fakta: Brf Tenoren
Arkitekt: ansvarig arkitekt Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor. Upphovsmän: arkitekterna SAR/MSA Stefan Andersson, Marcus Eliasson, Sabina Liew samt Kåre Rønne, Emma Carlbom
Landskapsarkitektur: Sydväst arkitektur och landskap
Konsulter: Ramböll Sverige (K), Tyréns (akustik), WSP Brand & Risk (brand), WSP Environmental (energi), ÅF (vent), VVS-coordinator (VS)
Byggherre: Skanska Nya Hem


Katscha, Norrköping

Katscha – ett ålderdomligt ord för ryssja – är ett unikt bostadshus mitt i industrilandskapet i centrala Norrköping. Byggnaden som delvis står på fundament i Motala ström uppfinner närmast sin egen tomt, ett resultat av en kreativ markanvisningstävling. Här skapas en solig plats vid husets entré samtidigt som arkitekturen förstärker det historiska sammanhanget. Genom form, fasadmaterial, våningshöjder och jättelika fönster mot vattnet speglar Katscha platsen där den strida strömmen möter industrilandskapet.
De dynamiska rum och platser som uppstår kring byggnaden fortsätter in i huset där relationen med huset mitt emot är upphov till den intrikata sektionens dubbla takhöjder. I en noga regisserad rumssekvens sker övergångar från ytor med lägre takhöjd till sällskapsrum med tre till fyra meter i tak. I de 30 inbördes olika lägenheterna tas samtidigt det vardagliga livet om hand.

Fakta: Katscha
Arkitekt: ansvarig arkitekt SAR/MSA Ingrid Reppen, arkitektur + development. Upphovsmän: Ingrid Reppen, Kai Wartiainen
Handläggande arkitekt Simon Kallioinen, medverkande arkitekter Michal Kubrak, Martin Uppman, Martin Bergqvist
Ansvarig hos Norrköpings kommun för markanvisningstävlingen: arkitekt MSA Dag Johansson
Konsulter: Fasttech (vent), Bengt Dahlgren (VS), Boman El & Larmtjänst (el), Lars Bylund (energi och belysning)
Entreprenör: Ivarsson Byggnads (TE), Silikonglas (glas), TPV (plåt)
Byggherre: Ivarsson Byggnads AB


Korthållaren, Vällingby

Ett projekt präglat av omsorg, vars kvaliteter framträder på nära håll. Utblickar, solljusets riktning och de knotiga tallarna vars grenar når ända fram till huset skapar med finstämda förtecken en boendemiljö med stora kvaliteter. Hyresrätterna har ljus från tre håll och möjlighet till rundgång. I entréerna syns omsorgen i form av fina detaljer som smidesräcken, kakelomfattning kring porten och golv av terrazzo.
De tre stjärnhusen i Vällingby har försiktigt passats in i terrängen och bebyggelsemiljön som är riksintresse. Likt de närliggande husen (av Paul Hedqvist) som inspirerat till projektet är deras volymer nätta och något varierade i höjd för att ge ett småskaligt intryck. Förtätningen visar på ett respektfullt förhållningssätt till omgivningen där gaturum, förgårdsmark och gårdsmiljöer kring den befintlig bebyggelsen intill förtydligas och varsamt tas om hand.

Fakta: Kv Korthållaren Norra
Arkitekt: ansvariga arkitekter SAR/MSA Pye Aurell Ehrström, Katarina Grundsell, Louise Masreliez, Susanne Ramel. Handläggande: Jennie Enwall, Moa Wendt, Robert Petrén, Marge Arkitekter
Landskapsarkitekt: Wilke Wirén Luhr Landskapsarkitektur.
Övriga konsulter: Sören Lundgren Byggkonsult (K), Ramböll Sverige (el), E:a VVS Konsult (VVS), Briab Brand & Riskingenjörerna (brand), Tyréns (ljud). Generalentreprenör: BTH Bygg
Byggherre: Svenska Bostäder


Sjöterrassen, Fittja

I slänten mot Albysjön bildar 42 huskroppar ett finmaskigt samtida tillägg till miljonprogramsbebyggelsen i Fittja. Med sin blandning av enfamiljsbostäder och mindre lägenheter i radhus tillför det nya området en tät typologi. Här bidrar intima gaturum och omsorgsfullt planerade offentliga rum till livet mellan husen.
De prefabricerade volymelementen har sammanfogats med en finurlig variation som skapar flera olika gränssnitt mot omgivningen, såsom privata terrasser, halvprivata platsbildningar och garage i olika lägen. Utformningen visar på ett möjligt sätt att arbeta med standardiserade byggelement – en byggnadsteknik som valts för att ge fler möjlighet att köpa en bostadsrätt. Arkitekturen och detaljplanen är utformad för att tåla tillägg och de boende kan påverka planlösning och antal rum i sina bostäder.

Fakta: Sjöterrassen
Ansvarig: arkitekt SAR/MSA Stefan Sjöberg. Upphovsmän: Stefan Sjöberg, arkitekt MSA Sylvia Neiglick, arkitekt SAR/MSA Ola Kjellander, arkitekt SAR/MSA Lena Viterstedt, arkitekt MSA Andreas Lebisch
Landskapsarkitekt: LAR/MSA Jimmy Norrman
Övriga konsulter: Mats Andersson (konstnär), EdvallRosenlöf (bygghandlingar modulanpassat byggande)
Entreprenör: Moelven Byggmodul
Byggherre: Hemgården, Botkyrka kommun


Årets jury för Bostadspriset

Cord Siegel, arkitekt SAR/MSA
Per Johanson, arkitekt SAR/MSA
Rahel Belatchew, arkitekt SAR/MSA
Katarina Bonnevier, arkitekt A MSA
Jonas Olsson, arkitekt SAR/MSA

Sekreterare: Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA

 

Spara