New contemporary design and crafts @ Stockholms Auktionsverk

Contemporary design and handicrafts by alumni from our leading design colleges are shown in an exhibition and sold at an auction during Stockholm Summer Design Week 2020. Beckmans School of Design, Svensk Form and Ung Svensk Form have in collaboration with Stockholmsmässan taken the initiative for an exhibition and auction for newly established designers at Stockholms Auktionsverk.

Ny samtida design och konsthantverk på Stockholms Auktionsverk

Samtida design och konsthantverk av alumni från våra främsta designhögskolor visas i en utställning och säljs vid en auktion under Stockholm Summer Design Week 2020. Beckmans Designhögskola, Svensk Form och Ung Svensk Form har i samarbete med Stockholmsmässan tagit initiativ till en utställning och auktion för nyetablerade designer på Stockholms Auktionsverk.

Plattform för nyligen etablerade designers

Stockholms Auktionsverk skapar en plattform för att presentera och sälja verk av designers examinerade under senare år.

-Att kunna skapa en plattform för att visa och sälja verk av de främsta nyetablerade designerna för vår stora konst- och designintresserade kundkrets har varit extra viktigt just detta år, säger intendent Beata af Donner på Stockholm Auktionsverk.

-Vi vill ge möjligheter för nyetablerade formgivare att nå en större målgrupp och skapa intresse för vad ny design handlar om idag. De frågeställningar, metoder, material och uttryck som unga designer utgår ifrån och använder, säger Annika Berner, ansvarig för alumniverksamheten på Beckmans Designhögskola.

Utställning 19–24 augusti, Auktion 25 augusti

Utställningen öppnar den 19 augusti på Stockholms Auktionsverk. Onlineauktion den 25 augusti.

Inlämning av verk

Information för inlämning: Inlämning 4 – 14 augusti, endast verk i designerns ägo eller verk där avkastningen går till designern kan lämnas in till försäljning. Endast designerna själva eller ombud för designern kan lämna in verk. Designern ska vara examinerad vid svensk designhögskola 2015-2020. Förutom sin svenska utbildning kan designern ha genomgått master- eller kandidatexamen utomlands. Designern behöver inte vara svensk medborgare. Stockholms Auktionsverks ordinarie regler för inlämning gäller, se mer här. Utropspriset bestäms av designern i samråd med expert. Anmäl intresse om deltagande från den 27 juli till annika@beckmans.se

Inlämning: 4–14 augusti, Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32, Stockholm.
Kontaktperson: Beata af Donner, beata.af.donner@auktionsverket.se