Mia E Göransson @ Konsthantverkarna 2012

Mia E Göransson

“Natur i och för sig”

6 okt till 24 okt 2012

Jag fortsätter att testa och laborera för att hitta nya uttryck i mitt material, leran, och bygger upp olika slags landskap som i grunden består av bruksobjekt, burkar och behållare, mer eller mindre användbara. Funktionen är sekundär och mer symbolisk.

Allting `fylls´ med natur i form av avgjutna fragment och/eller mer abstraherade former av naturelement. Det är olika stämningar jag vill åt och som jag också försöker förstärka genom olika färgval och skalförskjutningar.

Allt är gjutet i porslin och stengods

Tack vare ett uppdrag för Statens Konstråd som jag arbetar med har jag kommit att testa olika infärgningar på betong, något som jag då upptäckt tsm porslinet ger spännande kombinationer och som jag också kommer visa på utställningen.