Long table – Nola

Long table – Exciting news in Nola’s range

Nola launches the Long Table as a news in the assortment. A modular countertop system with many possibilities that can be built in length and / or in turns. Design White Architects in collaboration with Nola.

The long table is a dynamic and modular system that can be built in different formations, adapted to different architectural environments. The long table has several uses, is accessibility-adapted and works for both larger parties as well as for relaxation, coffee, games, flea games or play in the public environment.

The starting point for the Long Table was a collaboration between Nola, White Architects, City of Helsingborg and the artist Ebba Matz, in the creation of a new meeting place in Helsingborg. Nola’s variant in the assortment has an updated design with more focus on availability.

Långbordet – Spännande nyhet i Nolas sortiment

Nola lanserar Långbordet som en nyhet i sortimentet. Ett modulärt bänkbordssystem med många möjligheter som kan byggas på längden och/eller i svängar. Design White Arkitekter i samarbete med Nola.

Långbordet är ett dynamiskt och modulärt system som kan byggas i olika formationer, för att anpassas efter skilda arkitektoniska miljöer. Långbordet har flera användningsområden, är tillgänglighetsanpassat och fungerar för såväl större sällskap som för avkoppling, fika, spel, loppis eller lek i den offentliga miljön.

Utgångspunkten till Långbordet var ett samarbete mellan Nola, White Arkitekter, Helsingborgs stad och konstnären Ebba Matz, vid skapandet av en ny mötesplats i Helsingborg. Nolas variant i sortimentet har en uppdaterad konstruktion med mer fokus på tillgänglighet.

nola

Nola Industrier AB, Box 17701, Repslagargatan 15b, 118 93 Stockholm
T: 08-702 1960, F: 08-702 1962, headoffice@nola.se