Ljus @ Vandalorum. 6/5 – 15/9 2017

Ljus @ Vandalorum. 6/5 – 15/9 2017

Utställning i Lada 1: 6 maj-15 oktober 2017

Vernissage fredag 5 maj kl 18 med museichef Elna Svenle, utställningens initiativtagare
Göran Hellborg och deltagande konstnärer, arkitekter, formgivare och forskare.

Vandalorum presenterar stolt den interdisciplinära nordiska utställningen Ljus. som kommer att visas i Lada 1 och utomhus. Syftet med utställningen är att öka förståelsen för vad ljus är och hur det påverkar vår uppfattning om omvärlden. Detta vill vi göra genom att tillgängliggöra banbrytande ljusprojekt, installationer och konstverk av 16 nordiska konstnärer, formgivare, arkitekter/arkitektkontor och forskare – däribland norska Snøhetta, finska Vesa Honkonen, norska Ellen Ruge och danska Astrid Krogh. Deras projekt presenteras genom upplevelser och storskaliga installationer i själva utställningsrummet och på Vandalorums innergård. Flera av installationerna är skapade specifikt för Vandalorum.
Utställningens deltagare vistas i olika discipliner, kontexter och länder men har alla ljuset som utgångspunkt. Arbetet med utställningen inleddes med en gemensam workshop på Vandalorum under 2016. Initiativtagare till utställningen är arkitekt Göran Hellborg som också är aktuell som författare av en kommande bok om ljus och arkitektur.
Fredag den 5 maj 2017 arrangerar Vandalorum ett öppet seminarium där möjlighet ges att fördjupa sig i utställningsdeltagarnas arbeten och forskning.
Under utställningen trycks en katalog formgiven av Greger Ulf Nilson vid Snøhetta.
Utställningsdeltagare:
Malin Alenius – arkitekt White, SE
Johanna Enger – ljusdesigner, doktorand Lunds Tekniska Högskola, SE
Jan Garnert – etnolog, kulturhistorisk belysningsexpert, SE
Anna Gudmundsdottir – formgivare, IS/SE
Göran Hellborg – arkitekt, SE
Malin Holmberg – konstnär, SE
Vesa Honkonen – arkitekt, formgivare, professor, FI
Astrid Krogh – konstnär, formgivare, DK
Johannes Lindén – fysiker, postdok Technical University of Denmark, Roskilde, DK
Katja Pettersson – formgivare, SE
Svante Pettersson – ljusdesigner, SE
Ellen Ruge – ljusdesigner för opera och teater, NO
Daniel Rybakken – konstnär, NO
Snøhetta – arkitektkontor, NO
Aleksandra Stratimirovic – konstnär, ljusdesigner, SE
Karin Søndergaard – konstnär, lektor Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn, DK
Utställningen stöds av:
Bertil & Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik
Nordisk kulturfond
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Clara Lachmanns stiftelse
Letterstedtska föreningen

 

vandalorum_loggo

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara