Livsmedel 30/5 2012 – 6/1 2013 @ Arkitektmuseet

Arkitekturmuseet fyller 50 år och bjuder in till en plats där vi alla känner igen oss – Butiken. Vi inbjuder till reflektion om förhållandet mellan medborgare och konsument. Hur vill vi att samhället ska vara och hur ska vi handla?

Vi fyller våra hyllor med platserna, föremålen, husen och människorna, vi lyfter historier vi har på lager och störtexponerar dagsaktuella frågor.

Med den här utställningen vill vi visa hur arkitektur, form och design hänger ihop med samhällets utveckling. Jubileumsutställningen öppnar den 30 maj 2012, och vänder sig till besökare i alla åldrar. Visningar och familjeprogram ordnas i samband med utställningen under hela visningsperioden. Femtioårsjubileet 2012 firas även med en bok med planerad utgivning i juni och en jubileumskalender.

Form: Daniel Bjugård

 

 

 

Arkitekturmuseet, The Swedish Museum of Architecture
Skeppsholmen, Stockholm