Lammhults – X-Works 2.0

”Lammhults går sin egen väg” är ett statement från tidigt 80-tal som beskriver vår vilja att differentiera och göra skillnad. Lammhults har vårdat sin egenart genom de decennier som följt. Viljan vi hade då har vi också nu. Där andra företag stolt visar upp samarbeten med ett stort antal designers, berättar vi gärna om hur vi håller oss till några få.

Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen, Love Arbén, Gunilla Allard och Anya Sebton är de fem vi arbetar med sedan lång tid. Vi utvecklar och vi utvecklas tillsammans. Vårt långsiktiga åtagande ger klara spelregler och trygghet för designerna så väl som för Lammhults. Det genererar genomtänkta möbler med starka identiteter, giltiga över lång tid.

1988 erbjöd Lammhults fem möbelformgivare, nyutexaminerade från Konstfack och Konstindustriskolan (nuvarande HDK) ett arbetsstipendium. Lammhults dåvarande VD Ragne Bogholt hade insett behovet av friska inspel från en kommande generation formgivare.

Under ett års tid skulle gruppen enskilt och tillsammans utveckla sina idéer i företagets
verkstäder. Man fick tillgång till skickliga prototypmakare och andra utvecklingsresurser.
Att få pröva designprocessen reellt gav en erfarenhet som knappast kan skapas i skolmiljö.
Projektet kallades ”Lammhults Workshop” och resulterade, förutom i intressanta formexperiment
och personliga dialoger, också i lanseringen av ett antal nya produkter. Gunilla Allard
var en av de unga formgivare som deltog i projektet. Det blev upptakten till ett mycket lyckat
samarbete, som tjugofem år senare fortfarande pågår med oförminskad intensitet och som
under åren resulterat i flera av Lammhults mest framgångsrika produkter.

Nu är det dags för X-Works 2.0. Under det gångna året har Lammhults samarbetat med
designutbildningarna hos Beckmans Designhögskola, Bergen Kunst og Designhøgskole och
Carl Malmsten Furniture Studies/ Linköpings universitet. 26 studenter i årskurs 3 har arbetat
med Lammhults sortimentsbehov under ledning av företaget. Resultatet presenteras på
Stockholm Furniture Fair 2015, i form av idéskisser och enkla modeller. Utifrån detta digra
material kommer Lammhults att välja 4 studenter som ges möjlighet att vidareutveckla sina
idéer tillsammans med företagets utvecklingsavdelning. Ur projektet X-Works 2.0 hoppas vi
etablera långsiktiga samarbeten med nästa generations formgivare.

 

Lammhults
Lammhults Möbel AB, Box 26, SE-360 30 Lammhult
Phone: +46 472 26 95 00, Fax +46 472 26 05 70
e-mail: info@lammhults.se