Konstfack Vårutställning 2004
18-30 maj

Vernissage den 18 maj kl 12-20
Utställningen invigs kl 12 av Kristina Lugn, författare och konstnärlig ledare vid Teater Brunnsgatan Fyra Modevisning på skolgården
kl 17 och 19 under vernissagedagen

Varmt välkomna till Konstfacks Vårutställning 2004 – definitivt den sista i våra lokaler på Valhallavägen i Stockholm.

I juni flyttar Konstfack till LM Ericssons gamla telefonfabrik vid Telefonplan i Hägersten.

Innan dess så visar vi med stolthet upp våra 65 nyutexaminerade formgivare/ konsthantverkare, 13 konstnärer och sex bildpedagoger. Totalt visar 84 studenter sina examensarbeten under Vårutställningen. Det är ett arbete som omfattar 20 veckors arbete och efter fem års studier leder till konstnärlig magisterexamen.
Konstfack har utbildningar inom bildpedagogik, grafisk design & illustration, industridesign, inredningsarkitektur & möbeldesign, keramik & glas, konst, metallformgivning och textil. All utbildning vilar på konstnärlig grund.

»Vårutställningen är en central och viktig manifestation och en gestaltning av Konstfack som ett samtids-
och framtidslaboratorium.Det är nu som fem års arbete skall komprimeras under ett antal veckor.Anspän-
ningen är på topp och förväntningarna är stora.Blivande yrkesutövare inom Konstfacks områden visar vad
de lärt sig,samtidigt som det är en spegel riktad mot framtiden.Att lämna Konstfack efter avslutad examen
innebär att en ny tuff tid tar vid med nya utmaningar.«Så skriver Konstfacks rektor Ivar Björkman i inled-
ningen till årets vårutställningskatalog.

Vårutställningens grafiska profil görs enligt Konstfacks tradition av magisterstudenter vid institutionen för
grafisk design och illustration (årskurs 4 .Den konstnärliga friheten är stor och ska ses som ett tecken i tiden. I år bygger den grafiska profilen på en idé om transparens och dess symbolverkan med tanke på Konstfacks uppluckrande av institutionsgränser. I den grafiska profilen ingår affisch, vernissagekort, utställningskatalog och utställningstypografi. Idé och formgivning står studenterna Jens Pihl, Fredrik Blixen och Calle Ljungström för.

För ytterligare information kontakta gärna Madelene Unneberg, informationsansvarig, tfn:08-450 41 42
eller via e-post: madelene.unneberg@konstfack.se