KlaessonsKlaessons Möbler och Materia invigde nytt showroom i Stockholm


Stockholm Design Stop är namnet på ett nyöppnat showroom på Östermalm med möbler för offentlig miljö. Det är två svenska möbel- och designföretag som möts i den gemensamma utställnings-lokalen i hörnet Sibyllegatan-Karlavägen - nämligen Klaessons Möbler och Materia.
Det är ett något annorlunda grepp som man kopplar. Men tack vare samarbetet kring Stockholm Design Stop ökar utställningens bredd och dess designmässiga spännvidd.
- Dessutom ökar dragningskraften med ett gemensamt showroom jämfört med om vi som konkurrenter drivit var sitt, menar Claes Lybeck, Vd hos Klaessons och framhåller styrkan i att samarbeta.Offensiv

För såväl för Klaessons som för Materias vidkommande är det ett tämligen naturligt steg med en större representation på den viktiga huvudstadsmarknaden jämfört med tidigare.
- Vi är två framgångsrika företag och det är här som trender sätts och större beslut fattas, förklarar Claes Lybeck.Showroomet, som ligger på besöksadressen Sibyllegatan 34, har en sammanlagd utställningsyta på över 300 kvadratmeter. Sittmöbler och bord från Klaessons samsas med dito och accessoarer från Materia. Helhetsintrycket är starkt.
Den 22 maj invigdes lokalen under sedvanligt pompa och ståt samt mingel.


Hellström invigde
Invigningen förrättades av landshövding, och tillika Sveriges designambassadör, Mats Hellström, medan Klaessons Vd, Claes Lybeck och Materias kreativa koordinator, Kersti Sandin, gav en inblick i företagens historia och filosofi.

Claes Lybeck förklarade särskilt varför Klaessons och Materia valt att samarbeta trots att man är konkurrenter, eller "konkullegor" som är ett tämligen nymyntat begrepp i branschen.

För musikalisk inramning svarade snäckblåsaren Thomas Adolfsson, medan Lars Ericsson från Kring Mat svarade för den kulinariska inramningen under temat "Salt&Sött". Ca 350 personer - kolleger, arkitekter, kunder, kulturpersonligheter samt press - deltog i invigningsfesten.

Några korta fakta om Klaessons Möbler:
Klaessons har under sina drygt 100 år ständigt utvecklats i sin verksamhet och tillhör de ledande producenterna av designmöbler i Sverige. Designmässigt satsar man modernt, enkelt och skandinaviskt genom bl a samarbeten med det finska designteamet Yrjö Wiherheimo och Simo Heikkilä, den danska designstudion Komplot med duon Paul Christiansen och Boris Berlin samt svenske arkitekten Jacob Zeilon.
Idag omsätter företaget ca 73 miljoner SEK med ett positivt resultat i balansräkningen. Under de senaste åren har man genomfört en omfattande exportansträning, vilken också bidragit till den positiva resultatutvecklingen för Plena-ägda Klaessons Möbler.
Huvudkontor och tillverkning är förlagd till Fjugesta tre mil väster om Örebro.Klaessons
Box 18, SE-716 21 Fjugesta, Sweden
Phone +46 585 816 00 Fax +46 585 816 29

Email info@klaessons.com
www.klaessons.com