Inside Scandinavian Design – an exhibition about the work and values within the Scandinavian furniture industry

Inside Scandinavian Design – an exhibition about the work and values within the Scandinavian furniture industry

What are the values of the modern Scandinavian furniture industry? What roles do innovation, craftsmanship and the close relationship between construction and production play in the creation of a piece of furniture? And how is the landscape of production changing, with the increasing emphasize on environmental issues? The Inside Scandinavian Design exhibition will highlight on important aspects of the work behind Scandinavian furniture.

Inside Scandinavian Design is a collaboration between Stockholm Furniture & Light Fair and TMF, The Swedish Federation of Wood and Furniture, and is being created by the design duo Färg & Blanche, who makes a selection of  products from several exhibiting companies. The exhibition follows a product from idea to realization, covering the great process of designing, developing and producing, as well as the challenges of creating something long lasting on the market.

“When I travel and meet companies throughout Sweden, I get to see the fantastic stories that exist behind many pieces of furniture. With this exhibition we want to show the customer that there is so much more behind a piece of furniture than what can be see with the naked eye,” says Cecilia Ask Engström, Head of Industry Development at TMF.

“It is a natural decision to place the focus on Scandinavian furniture when creating a meeting place for Scandinavian design. The exhibition is highly relevant. It is important to have conscious consumers who make well thought-out decisions,” asserts Cecilia Nyberg, Event Manager for Stockholm Furniture & Light Fair.

The exhibition is created and curated by Färg & Blanche. They will build a wooden pavilion that encompasses the exhibition to give the visitor the feeling of stepping into a large furniture structure and to discover the stories surrounding a selection of furniture and the work and values behind them.

“It is an exciting assignment and an honor to highlight the work that goes on behind the scenes in our industry, which is rich in tradition, innovation and fine production. We want to use our exhibition to demonstrate how furniture is created; to show what is normally not seen at fairs or mentioned in a press release. There are so many interesting stories to tell,” say Fredrik Färg and Emma Marga Blanche.

 

Inside Scandinavian Design – en utställning om arbetet och värdena inom den skandinaviska möbelindustrin

Vilka värden står modern skandinavisk möbelindustri för? Vilken roll spelar innovation, hantverk och närhet mellan konstruktion och produktion i skapandet av en möbel? Och hur håller produktionslandskapet på att förändras med tanke på den ökade betydelsen av miljöfrågor? På Stockholm Furniture & Light Fair, 3-7 februari 2015, visas utställningen Inside Scandinavian Design som belyser viktiga aspekter av arbetet bakom skandinaviska möbler.

rtaqcbtle1panwkrrubn

Inside Scandinavian Design är ett samarbete mellan Stockholm Furniture & Light Fair och TMF, Trä- och möbelföretagen och skapas av designduon Färg & Blanche. Utställningen följer produkten från idé till förverkligande och visar processen för utformning, utveckling och produktion, liksom de utmaningar som ligger i att skapa något som håller länge på marknaden.

– När jag reser och träffar företag runt om i Sverige så ser jag vilka fantastiska historier som finns bakom många möbler. Med utställningen vill vi tydliggöra för kunden att det finns så mycket mer bakom en möbel än det som man ser med blotta ögat, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling, TMF.

– Som mötesplats för skandinavisk design känns det självklart att sätta fokus på den skandinaviska möbeln. Frågeställningen är angelägen. Det är viktigt med medvetna konsumenter som gör genomtänkta val, menar Cecilia Nyberg, projektchef för Stockholm Furniture & Light Fair.

Utställningen gestaltas och kureras av Färg & Blanche. De kommer att skapa en träpaviljong som omfamnar utställningen, för att ge besökaren en känsla av att komma in i en stor möbelkonstruktion och där upptäcka berättelser om olika möbler och arbetet och värdena som ligger bakom.

– Det är ett spännande uppdrag och en ära att lyfta arbetet som finns bakom vår industri, med dess tradition, innovation och fina produktion. I utställningen vill vi visa goda exempel på hur arbetet med att skapa en möbel går till, sådant som normalt sett inte syns på en mässa eller står i en pressrelease. Det finns många intressanta historier att berätta, säger Fredrik Färg och Emma Marga Blanche.

Stockholm Furniture & Light Fair är världens största mötesplats för skandinavisk möbel- och belysningsdesign. Här möter inhemska och internationella besökare det mest kompletta utbudet av skandinaviska möbler, kontor, design, textil, belysning och övrig inredning för såväl hem- som offentlig miljö. Parallellt med Stockholm Furniture & Light Fair pågår även Stockholm Design Week.

 

stockholmsmassan