Immaterialrätt gick hem hos möbelbranschen

Malmö torsdagen den 29 november avslutades Trä- och Möbelföretagens höstserie av kurser i immaterialrätt. Samtliga tre kurstillfällen har haft bra uppslutning och totalt har över 100 personer, knutna till möbelbranschen, deltagit. Kurserna har varit ett viktigt led i ambitionen att medvetandegöra branschen om piratkopiering och även få producenter att arbeta strategiskt med frågan.

Inom TMF:s arbete med ”Inget slår originalet” har man under hösten utbildat över 100 personer inom möbelbranschen i immaterialrätt och designprocessen.

Utbildningen har handlat om grundläggande immaterialrätt och vänt sig till personer verksamma i möbelindustrin, såväl i handel- som producentled samt arkitekter och inredare. Kurstillfällen har varit tre stycken; förutom nämnda Malmö, Stockholm samt Göteborg.

Kursdeltagarna fick under föreläsningspassen höra om hur kopieringen av möbler blivit ett reellt problem och hur branschen påverkas. De har även fått veta mer om drivkraften till att utveckla nya produkter och ny form, samt lära sig grundläggande kunskap de olika immaterialrättsliga rättigheterna, och hur man kan skydda möbler.

Några av Sveriges mest namnkunniga möbelproducenter – Johan Lindau, vd Blå Station, Peter Jiseborn, vd Swedese, Lars Bülow, Brand and Design director Lammhults Design Group, Kurt Tingdahl vd Offecct, samt advokat Eva Blum, Advokatfirman Lindahl, och Markus Dahlberg, PRV, har hållit i utbildningspasset.

– Sverige har en framgångsrik möbelindustri med design i världsklass, det är viktigt att vi värnar om fortsatt stark innovationskraft. Det här har varit ett unikt samarbete mellan ledande profiler i branschen och reponsen från de som deltagit har varit väldigt positiv, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling TMF.

Nu tar TMF ett steg vidare när det gäller kopieringsproblematiken – den 30 januari kommer man att hålla ett seminarium i Riksdagen.

FOTNOT: Immaterialrättsutbildningen har varit ett samarbete mellan TMF, FMI (Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör) samt advokatfirman Lindahl.

Läs mer om immaterialrätt på tmf.se; www.tmf.se/immaterialratt

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Ask-Engström, chef Branschutveckling TMF,
cecilia.ask.engstrom@tmf.se, mbl. 070-381 72 06

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 750 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammantaget ca 40 000 personer anställda.
För mer info – www.tmf.se