Hertha Hillfon – Auktionsverkets Specialauktion

Den 9 september skingras Hertha Hillfons, en av vår tids största kvinnliga konstnärer, samlade verk. Då äger Auktionsverkets Specialauktion Hertha Hillfon rum.

10471312_339231792893197_2622589760525193944_n

Hertha Hillfons Vänner arbetar nu primärt med att hitta finansiärer för att kunna lösa ut de verk som ligger till försäljning hos Auktionsverket.

Den 21 augusti inkom en gåva på 100.000 kr från en privatperson. Vi tackar givaren, som vill vara anonym, för detta engagemang!

Därmed hoppas vi att vi får respit för den mer långsiktiga lösningen vad gäller själva gården och driften av den. Vi arbetar också på frågor kring bildandet av en stiftelse för att skapa gynnsamma förutsättningar att hantera donationer.
Vi behöver ditt stöd! Bidra till insamlingen för att rädda konstsamlingen idag? Du gör det här på hemsidan.

http://www.herthahillfonsvanner.se/