”Hej Oiva! En hälsning från Sverige” 30/8–28/10 2012

Svenska formgivare hyllar en levande legend inom glaskonst.

Utställningen ”Hej Oiva! En hälsning från Sverige” på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo (Finland) berättar om det djupa intryck glaskonstnären Oiva Toikka gjort på generationer av svenska konsthantverkare och designer.


ARVET FRÅN TOIKKA LEVER KVAR

Toikka har inte bara påverkat finländsk design utan även haft stort inflytande på det svenska kulturlivet. Han arbetade länge som professor inom keramik och glas vid Konstfack. Toikkas fantasirika, originella värld är en outsinlig källa till inspiration för många svenska formgivare.


Oiva Toikka, Kenneth Williamsson, Signe Persson-Melin med glasblåsare på Pukeberg.

I utställningen ”Hej Oiva! En hälsning från Sverige” deltar Inger Andersson, Kina Björklund, Per B Sundberg, Mia E Göransson, Marianne Hallberg, Annika Jarring, Barbro Johansson, Gunilla Kihlgren, Simon Klenell, Åsa Lindström, Masayoshi Oya, Signe Persson Melin, Carina Seth Andersson, Pia Törnell och Kennet Williamsson. Alla formgivare och konsthantverkare som bjudits in har en personlig relation till Toikka, vilket avspeglas i verken som skapats för utställningen.

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

http://www.hanaholmen.fi

Photo: Ola@hollsten.com