Handmade – Scandinavian glass starting all over @ Nationalmuseum

Handmade - Scandinavian glass starting all over @ Nationalmuseum

30 september – 29 oktober, 2017

Plats: The Glass Factory, Boda glasbruk, Emmaboda

För öppettider se The Glass Factorys webbplats

Om utställningen

Utställningen är ett samarbete mellan tre välrenommerade nordiska glasmuseer: Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft, Danmark; The Glass Factory, Boda glasbruk och Finlands Glasmuseum, Riihimäki. Den syftar till att omdefiniera framtiden för glasproduktionen.

Ett sjuttiotal nordiska konstnärer och formgivare finns representerade i utställningen.

Nationalmuseum i utställningen

Nationalmuseums ljuskrona som tillverkas av Glass Factory och Örsjö belysning får en hedersplats i museets nya restaurang på Blasieholmen i Stockholm. Museibyggnaden genomgår just nu en omfattande renovering som medfört unika möjligheter till experiment och utveckling. I linje med museets offentliga uppdrag och vision att ur så breda perspektiv som möjligt tillgängliggöra konst och design tog därför restaurangens nya inredning formen av ett konstnärligt projekt. Målet var att ge ett kollektiv av formgivare möjlighet att arbeta tillsammans, utforska material och metoder, upptäcka gamla och nya producenter samt i slutänden ge museibesökare såväl inblickar i designprocessen som möjligheten att bruka resultatet.

Ljuskronan är projektets tydligaste exempel på hur flera formgivare och producenter arbetar nära varandra. De har i en workshop tillsammans utvecklat och producerat kronans olika delar till en helhet. Projekts kärntrupp – Matti Klenell, Carina Seth Andersson, Gabriella Gustafsson, Mattias Ståhlbom och Stina Löfgren – satte konceptet och riktlinjer för kronans individuella kupor. De utökade därefter gruppen med Monica Backström, Åsa Jungnelius, Sinom Klenell, Ludvig Löfgren och Katja Pettersson. Under en vecka sammanstrålade alla formgivarna i Glass Factorys hytta för att arbeta tillsammans med mästare, glasblåsare, formmakare, försilvrare, slipare och Örsjö belysningskonstruktör. Resultatet blev den prototyp som nu visas i Handmade – Scandinavian glass starting all over. Restaurangens ljuskrona är nu under produktion och när museet öppnar hösten 2018 kan besökarna förutom den färdiga kronan även se en utställning med skisser, formar och annat arbetsmaterial.

nationalmuseum

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara