Hållbart 25/1–16/3 2014

Hållbart 25/1–16/3 2014

25 januari – 16 mars – Kulturcentrum

Anna Kraitz
Mats Theselius
Rolf Hanson

 

Vår ambition är att arbeta med formgivare och konstnärer som är medvetna om vad som är kvalitet opåverkade av kortsiktigt mode. Kvalité ska inte i första hand mätas i hur styrkan i fogar är limmade och liknande. Nej, kvalité vill vi ska mätas på ett allsidigare sätt varav den visuella aspekten är den viktigaste. Våra produkter ska tåla ögats slitage.

Sven Lundh, Källemo

6539_390209847744092_445588249_n

http://www.ronneby.se

 

 

 

Home

KÄLLEMO AB BOX 605 331 26 VÄRNAMO
TEL +46 370 150 00 FAX +46 370 150 60
info@kallemo.se