Grenverk, Johan Carpner at Designgalleriet

Grenverk - Johan Carpner at Designgalleriet

Grenverk

Johan Carpner is the designer who has worked widely in graphic design. He has got the Residence form award for year’s pattern and year’s lamp, Formidable, Design S and Swedish Book Art.

Johan Carpner in its design recurring inspired by natural forms and lines. With its detailed and exact pattern he has created images of treetops. He shows how the wave trace on the sandy beach can be a model to a carpet. To stylize the forms of nature and express the natures organic form is a recognition of Johan Caprners design.

In the project Grenverk, Johan has worked with small models of wooden strips to find their own stylized shape of a tree, a species of its own. The exhibition Grenverk shows the tightness between the branches, the angles and the lenghts in realtions to each other. How the branches extend upwards, balance, and creates the equilibrium force.

Utställningen GRENVERK

Johan Carpner har i sin formgivning återkommande inspirerats av naturens former och linjer. Med sina detaljrika och exakta mönster har han skapat bilder av trädkronor som tecknar sig mot en vintergrå himmel och visat hur vågornas spår på sandstranden kan bli mönster till matta.

Många gånger kan man se exakt varifrån Johan har plockat sin inspiration. Varje blomma, varje träd har sitt uttryck som gör att vi känner igen och känner skillnad på olika arter. Varje enskilt träd, varje planta skiljer sig från varandra med sin egen personlighet som skapar en variation inom arten. Att stilisera naturens former och samtidigt bibehålla ett ordnat kaos som uttrycker naturens organiska former har varit en igenkänning för Johan Carpners formgivning.

I projektet Grenverk har Johan arbetat med små modeller av trästavar för att hitta en egen stiliserad form av ett träd, en egen art. Ett träd med ett säreget regelverk för täthet­en mellan grenarna och hur de delar sig, vilka vinklar och längder de har i förhållande till varandra, hur de sträcker sig uppåt, balanserar, skapar jämnvikt och kraft.

Att kronan från ett träd hålls uppe med balans som bygger på samspelet mellan de oregelbundna grenarna har inspire­rat Johan till att skapa konstruktioner där de olika delarna tillsammans hittar den ordningen. Lampor pendlade från taket måste likt trädets utstickande grenarna hela tiden bäras upp av en motvikt. När ”grenarna” delar sig och förskjuts till varandra i höjd och längd, men ändå balanserar, uppstår en ordning i kaoset. Golvlampans svaga bockning på ”stammen” upplevs som en självklar kompensation för skärmarnas utskjutande stag.

Bordens benstativ har med sin oregelbundna form fått ett organsikt och personligt uttryck. Formen överraskar. Benen går inte från bordskiva ner till golv utan istället förgrenar de sig på mitten, tillsammans får konstruktionen kraft och balans att hålla upp bordskivan.

På liknande sätt har stol och pall fått kraft i konstruktionen till att hålla upp sits och rygg. I sittmöblerna experimenterar Johan med sin egen formidé. Här ser man att uttrycket från hans grenverk fortfarande känns levande och organiskt, även om det upprepas i tre lika ben eller speglas som stativet till stolen.

Att upprepa en form utan att den känns statiskt och skapa ett tredimensionellt djup med bara grafiska former är Johan Carpners signum för mönster. Med komplicerade rapporter döljer han formernas upprepning och ju längre tid man tittar desto mer detaljer upptäcker man, mönstret får ett djup där formerna växer och får liv. Här får man en tydligare bild av Johan Carpner eget träd, den art som hans egen.

Med handgjorda små ljusstakar i keramik visar Johan hur hans idé kan kännas igen, även om de handgjorda objekten är små och unika. Lekfullheten syns som allra tydligast här. Varje objekt får en egen personlighet; samtidigt som de tillhör samma familj. När den ena ljusstaken breder ut sig och står stadigt, kan en annan kännas högrest skör där den balans­erar med sitt eget uttryck.

”Den här utställningen är inte presentationen av ett avslutat arbete, en final. Det är inte heller början på ett projekt, en idé. Det här är ett nedslag i en process, ett ständigt arbete ​som pågår så länge som man arbetar som formgivare.

Arbetet utvecklas och former och uttryck förändras. Ibland långsamt, ibland tar man ett lite större trappsteg och konkretiserar det som man arbetar med. Den här utställningen visar just ett lite större trappsteg för min formgivning, för utvecklingen. Jag har konkretiserat det jag gör, där jag är just nu.” / Johan Carpner

 

logo