Glasbruket i Orrefors läggs ned

Produktionen vid glasbruken i Orrefors och Åfors läggs ned eller säljs. New Wave Group och Orrefors Kosta Boda (OKB) inleder förhandlingar med facket om ett omfattande åtgärdsprogram. New Wave Group ser inga möjligheter att nå en acceptabel lönsamhetsnivå för OKB under överskådlig tid, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

New Wave Group har för avsikt att koncentrera produktionen till glasbruket i Kosta.

OKB får också en ny vd. Den 5 november tillträder Magnus Andersson vd för OKB. Han kommer närmast från vd-posten i Nimbus Boats.

New Wave Group ger också en prognos för helåret där man förväntar sig en omsättning omkring 2011 års utfall och ett resultat före skatt omkring noll. Det är en nedrevidering från föregående prognos.

Antalet anställda kommer att minskas med cirka 130 personer, främst inom produktionen vid Orrefors, Kosta och Åfors.

Kostnaderna för omstruktureringen beräknas till sammanlagt 212 miljoner kronor.

Orrefors glasbruk grundades redan 1898 på samma plats där man sedan tidigt 1700-tal bedrivit järnbruk. Samma år som glasbruket grundades byggdes en hytta för tillverkning av bland annat serviser och hushållsglas.

1914 började Orrefors med kristalltillverkning och tillverkning av konstglas. De stora framgångarna kom vid Göteborgsutställningen 1923 och Parisutställningen 1925 då Orrefors och konstnärerna tilldelades priset Grand Prix.

Lars Jönsson, ekonomi- och finanschef i New Wave Group anser inte att det skulle vara omöjligt för en ny ägare till Orrefors och Åfors att driva produktionen vidare, fast i betydligt mindre skala.
– Det kan vara så att det finns mindre aktörer som tar över en del och då kan det finnas möjligheter, kanske främst i Orrefors. Det är en förhoppning att ny företagsamhet startar i de här lokalerna, men i mindre skala.
När New Wave Group, enligt planen, koncentrerar sin verksamhet till glasbruket i Kosta betyder det också att företaget satsar på att köpa in glasproduktionen från någon annan tillverkare.
– Vi minskar vår kostnadsmassa rejält genom att inte ha produktion. Då får man också en bättre anpassning till konjunkturnedgångar och uppgångar.
Men förändringen behöver inte nödvändigtvis betyda att produktionen flyttas till något låglöneland, enligt Jönsson.
– Det finns många glasbruk i Europa också, säger han.


Det finns, enligt Lars Jönsson,
ingen tidsplan för när de nu aviserade förändringarna ska vara genomförda, men det handlar under alla förhållanden om senast under 2013. Jönsson utesluter dock inte att planen förverkligas redan före årsskiftet.

TT