GamFratesi has been awarded the Bruno Mathsson prize for 2018

GamFratesi has been awarded the Bruno Mathsson prize for 2018

Since establishing themselves as a duo in Copenhagen in 2006, Danish Stine Gam and Italian Enrico Fratesi, better known as GamFratesi, have turned a modernist legacy into a contemporary and innovative style with sly, finely tuned details. They pay tribute to classic Danish craftsmanship and traditional Italian esprit with their own brilliance, well-balanced proportions and timeless elegance.

BRUNO MATHSSON-PRISET 2018 TILL GAMFRATESI

Stine Gam och Enrico Fratesi mötte varandra nästan av en tillfällighet i Ferrara. Hon hade under sin arkitektutbildning i Århus fått ett italienskt utbytesår. Han var på väg från arkitekturskolan i Ferrara, hade fått möjlighet att tillbringa en motsvarande period på KTH i Stockholm. Men de hann uppfatta varandras kvaliteter och samtalens betydelse. I Stines planering ingick fortsatta studier i Japan. När deras utbildningar var klara och samtalen minst av allt avslutade, visade det sig att båda var mest intresserade av design och möbelformgivning i förhållande till rum. Stine ansåg att de bästa förutsättningarna fanns i Köpenhamn. Statens vaerkstaeder var en tillgång. Den professionella karriären inleddes med att ställa ut i Greenhouse under Stockholm Furniture Fair, 2007. Där det unga dansk/italienska paret upptäcktes av Peter Jiseborn, Swedese som med rådgivare Mårten Claesson såg något uppfriskande i krocken mellan dansk perfektion och italienska större gester. Första möbel i produktion blev länstolen ”Cartoon”.
– Vi lärde oss mycket under modellarbetet i Vaggeryd, säger båda med emfas.
Sedan inbjöds GamFratesi att delta i danska Kulturstyrelsens utställningar Mindcraft, 2011 och 2012, vilket betydde nya kontakter med tillverkare. Jacob Gubi såg deras Beetle chair som har blivit en av företagets succér. Och som sammanfattar förmågan att i samma form både göra referenser och skapa egen profil. Den tudelade sittkurvans robusta sittkomfort är inspirerad av skalbaggens skyddande sköldar, mötet med horisontell och vertikal sköld. Fortsättning följde, The Danish Arts Foundation gav dem ett treårigt arbetsstipendium. Och internationell karriär har bidragit till att placera ung dansk design på kartan, vid sidan av de moderna klassikernas stora revival.
– Modernisternas finns närvarande i våra utvecklingsprocesser som alltid inleds med långa samtal innan vi griper pennan. Vi arbetar för framtiden men bär med oss tradition. Kombinationen skandinaviskt arv och italiensk filosofisk tradition, ger oss möjlighet att använda DNA från flera kulturer, säger Stine och Enrico samstämmigt. Deras känsla för den tredimensionella formens förhållande till rummet har givit flera utställningsuppdrag: 2014 var de Guest of Honour, Stockholm Furniture and Light Fair, skyltfönster föt Hermès och installationer för textilföretaget Kvadrat i Milano med afrikanskt inspirerade masker som diskret framhäver textilens karaktär och betydelse för den tredimensionella möbelns uttryck. Samma skärpa i lågmäldhet finns i den nya soffserien ”Silhouette” för Hay. Formen är traditionell med välstuderade dimensioner. Twisten finns i ryggens eleganta knyck som får formen att trolla bort sin tyngd, sväva i rummet. Något liknande har också stolen för italienska Dedon, där luften mellan spjälor i rygg och sidor skapar kontrast till materialets tyngd.
Tidskriften Wallpaper korar årets bästa restaurang har 2018 valt Maison du Denmark med sofistikerad och inbjudande inredning av GamFratesi. Årets Mathssonpristagare har förmågan att med danskt och italienskt DNA skapa kontinuitet i sin utveckling, kreativt och konstnärligt.
Hedvig Hedqvist

CURRICULUM VITAE

Stine Gam, född 1975
Enrico Fratesi, född 1978
GamFratesi design studio, 2006
Stine Gam, Arkitektskolen in Århus, Denmark
Enrico Fratesi, Universitá di Architettura di Ferrara, italy
2009 Walk the Plank Award
2011 The Danish Arts Foundation 3 years work grant
2012 Good Design Award, masculo chair
2013 selection Compasso D´oro /ADI Chariot trolley
2014 Guest of Honor, Stockholm Furniture and Light Fair
2015 Finn Juhl Prize / Wilhelm Hansen Fonden
2016 Mindcraft 15 Germany Design Award
2016 Best Furniture, EDIDA design Award
2017 Best lamp, Bo Bedre Design Award
2018 Best restaurant, Wallpaper Design Award

 

STIFTELSEN KARIN OCH BRUNO MATHSSONS FOND
16 februari 1983 bildades Mathsson-fonden genom donation från Karin och Bruno Mathsson. Fondens ändamål är att främja forskning, utveckling, undervisning och utbildning inom områdena föremål samt inre och yttre miljö. Varje år utdelar fonden Bruno Mathsson-priset på för närvarande 250.000 kronor.

Den ursprungliga styrelsen:
Karin och Bruno Mathsson
Arkitekt Erik Berglund, Möbelinstitutet, Stockholm
Direktör Alf Böe, Munchmuseet, Oslo
Professor Erik Herløw, Köpenhamn
Fil. dr. Ulf Hård af Segerstad, Svenska Dagbladet, Stockholm
Direktör Tapio Periäinen, Konstflitföreningen, Helsingfors
Advokat Håkan Sjöman, Värnamo
Överintendent Dag Widman, Nationalmuseum, Stockholm
Direktör Per Berg, Stockholm, adjungerad som sekreterare

Dagens styrelse:
Designskribent Hedvig Hedqvist, Stockholm
f.d. Kulturchef Monica Lembke, Värnamo, fondens sekreterare
Arkitekt SAR/MSA Birgitta Ramdell, Limhamn
Advokat Henrik Sjöman, Jönköping, fondens ordförande
Direktör Dan Thelander, Värnamo
Adjungerad ledamot:
Gunilla Allard, Stockholm
Hedersledamot:
Direktör Per Berg, Nyköping

Stiftelsen Karin och Bruno Mathssons Fond,
Box 703, SE-331 27 VÄRNAMO

www.mathssonfonden.se.

 

Spara

Spara