FORMEX 16-19 Augusti 2012

Formex – största mötesplatsen för nordisk inredningsdesign.
Här samlas 850 utställare, 25 000 nationella besökare och 850 medierepresentanter.

http://www.formex.se/