Folkform: Production Stories @ Vandalorum

Exhibition 5/10 2019 – 23/2 2020

Vandalorum will be pleased to present the design duo Folkform’s biggest solo exhibition at a Swedish institution this fall. Folk form consists of Chandra Ahlsell and Anna Lovisa Holmquist who this year were awarded the Bruno Mathsson Prize, the largest design award in the Nordic region. The extensive exhibition fills Vandalorum’s Formlada and shows Folkform’s experimental production from the last decade – through the objects themselves but also through texts, reflections and documentation from the production processes, so-called production novels. Through these stories, they try to capture a knowledge that might otherwise be lost. This documentation is also part of Holmquist’s doctoral dissertation in art and craft research at Konstfack, and the exhibition will coincide with her dissertation in February. The exhibition presents a new catalog and a selection of production novels.

Vandalorum kan i höst med stor glädje presentera designduon Folkforms största soloutställning på en svensk institution. Folkform utgörs av Chandra Ahlsell och Anna Lovisa Holmquist som i år tilldelats Bruno Mathsson-priset, Nordens största designutmärkelse. Den omfattande utställningen fyller Vandalorums Formlada och visar Folkforms experimentella produktion från det senaste decenniet – genom själva föremålen men också genom texter, reflektioner och dokumentation från tillverkningsprocesserna, sk produktionsnoveller. Genom dessa berättelser försöker de fånga en kunskap som annars skulle kunna gå förlorad. Denna dokumentation är också del i Holmquists doktorsavhandling inom konst- och hantverksforskning på Konstfack och utställningen kommer att sammanfalla med hennes disputation i februari. Till utställningen presenteras en ny katalog och ett urval av produktionsnoveller.

Folkform har ett researchkrävande arbetssätt som drivs av nyfikenhet, mod och integritet, i en process där initiativen ofta kommer från formgivarna själva. De tar avstamp i traditionell industri- och hantverksproduktion och lyfter med stor entusiasm fram den kunskap som i digitaliseringens tidevarv riskerar att glömmas bort. Deras föremål håller hög konstnärlig kvalitet och förmedlar angelägna berättelser om platser, människor och kulturarv.

Bland Folkforms mest uppmärksammade projekt återfinns skåp skapade i samarbete med Masonite-fabriken i Rundvik i Ångermanland. Skåpen är gjorda av masonit i original från olika perioder, från fabrikens grundande 1929 till dess nedläggning 2011, och har bl a tagits fram för Svenskt Tenn. Vidare har Folkform formgivit nutida tolkningar av traditionella boksnurror tillverkade i ask av Eriksson & Söners Möbelsnickeri i Vrena för Svenskt Tenn samt lampserien Skyline baserad på Stockholms förorters arkitektur, producerad av Örsjö i Småland. När Nationalmuseum nyligen totalrenoverades fick Folkform i uppdrag att utveckla museets nya utställningsbänkar Patchwork, som rymmer stoppningstekniker från olika tidsepoker och är skapade i samarbete med Tärnsjö Garveri.

I utställningen på Vandalorum fortsätter Folkforms utforskande av svensk industrihistoria och vad som händer i skärningspunkten mellan det massproducerade och det unika. Genom att lyfta fram platserna och hantverken samt de industriella tillverkningsprocesserna bakom produkterna gör Folkform nedslag i det industriella kulturarvet och försöker visa på nya möjligheter.

 

vandalorum_loggo

VANDALORUM Box 404 331 24 Värnamo Tel. 0370-30 22 00 info@vandalorum.se www.vandalorum.se