Folkform has been awarded the Bruno Mathsson prize for 2019

“The 2019 Bruno Mathsson Award was given to Chandra Ahlsell and Anna Lovisa Holmquist, from the design duo Folkform, for their keen research into how materials and manufacturing methods are valued in contemporary furniture production. Their work is focused on process and without prestige they tirelessly gather knowledge and engage in more traditional modes of production that otherwise might be lost to future generations. Through this process they create pieces of unique artistic expression, informed by free and unconstrained processes.”

Folkform

Bruno Mathsson-pristagare 2019: Folkform

Prisutdelning 4 juni 2019 kl 17.30–18.15, Nationalmuseum, Stockholm
Utställning Folkform: Produktionsnoveller, 5 okt 2019–23 febr 2020, Vandalorum, Värnamo

Bruno Mathsson-priset 2019 tilldelas formgivarna Chandra Ahlsell och Anna Lovisa Holmquist som tillsammans utgör konst- och designduon Folkform. Bruno Mathsson-priset delas ut årligen sedan 1984 och är det största designpriset i Norden med en prissumma på 250 000 kronor. Årets prisutdelning äger rum på Nationalmuseum tisdag 4 juni kl 17.30. Nationalmuseums nya museibänkar är formgivna av Folkform. I samband med prisutdelningen berättar Helena Kåberg (intendent Nationalmuseum) om formgivningsuppdraget och sätter in museibänken i ett historiskt perspektiv.

Styrelsen för Karin och Bruno Mathssons fond, som delar ut priset, skriver i sin motivering:

2019 års Bruno Mathsson-pris tilldelas Chandra Ahlsell och Anna Lovisa Holmquist i konst- och designduon Folkform, för deras angelägna undersökningar av hur material och tillverkningsmetoder värderas inom nutida möbelproduktion. Prestigelöst och processinriktat fördjupar de sig i den traditionella industri- och hantverkskunskap som riskerar att gå förlorad, och skapar nya konstnärliga och distinkta uttryck. Deras projekt realiseras ofta i fria processer, drivna av lika mått nyfikenhet, mod och integritet.

Om Folkform
Folkform grundades 2005 och drivs av Chandra Ahlsell (f 1973) och Anna Lovisa Holmquist (f 1978), båda baserade i Stockholm. De inledde sitt samarbete under studierna i industridesign vid Konstfack i Stockholm. Ahlsell är även utbildad vid Pratt Institute i New York och Holmquist vid Goldsmiths i London samt Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Holmquist är doktorand vid Konstfack/KTH. Folkform finns representerade i samlingarna vid Nationalmuseum i Stockholm och Nasjonalmuseet i Oslo.

Bland Folkforms mest uppmärksammade produkter finns skåpserien Masonite: Memoriam utförd med dekorativ användning av masonit från 1929 och 2011, lampserien Skyline inspirerad av Stockholms förortsarkitektur samt museibänkarna Patchwork som rymmer stoppningstekniker från olika tidsepoker.

Den 5 oktober 2019 invigs en omfattande utställning med Folkform, Produktionsnoveller, på Vandalorum i Värnamo.

STIFTELSEN KARIN OCH BRUNO MATHSSONS FOND
16 februari 1983 bildades Mathsson-fonden genom donation från Karin och Bruno Mathsson. Fondens ändamål är att främja forskning, utveckling, undervisning och utbildning inom områdena föremål samt inre och yttre miljö. Varje år utdelar fonden Bruno Mathsson-priset på för närvarande 250.000 kronor.

Den ursprungliga styrelsen:
Karin och Bruno Mathsson
Arkitekt Erik Berglund, Möbelinstitutet, Stockholm
Direktör Alf Böe, Munchmuseet, Oslo
Professor Erik Herløw, Köpenhamn
Fil. dr. Ulf Hård af Segerstad, Svenska Dagbladet, Stockholm
Direktör Tapio Periäinen, Konstflitföreningen, Helsingfors
Advokat Håkan Sjöman, Värnamo
Överintendent Dag Widman, Nationalmuseum, Stockholm
Direktör Per Berg, Stockholm, adjungerad som sekreterare

Dagens styrelse:
Designskribent Hedvig Hedqvist, Stockholm
f.d. Kulturchef Monica Lembke, Värnamo, fondens sekreterare
Arkitekt SAR/MSA Birgitta Ramdell, Limhamn
Advokat Henrik Sjöman, Jönköping, fondens ordförande
Direktör Dan Thelander, Värnamo
Adjungerad ledamot:
Gunilla Allard, Stockholm
Hedersledamot:
Direktör Per Berg, Nyköping

Stiftelsen Karin och Bruno Mathssons Fond,
Box 703, SE-331 27 VÄRNAMO

www.mathssonfonden.se.

 

Spara

Spara