Filborna water tower in Helsingborg takes home the Kasper Salin Prize 2021

Vinnare Kasper Salin-priset 2021

Filborna vattentorn i Helsingborg tar hem Kasper Salin-priset 2021. Priset går till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet.

“Från antikens akvedukter till svampen i Örebro har det funnits en ambition att utveckla teknik och arkitektur i samverkan. Resultaten har ofta blivit häpnadsväckande vackra, beständiga och ikoniska byggnadsverk i sina landskap. Att utnyttja vattnets egen tyngd för distribution är en gammal och energieffektiv metod. Här har både arkitekten och arkitekturen bidragit till en lösning som vi hoppas i förlängningen ska visa sig vara lika hållbar som romartidens betong.”

Juryns vinnarmotivering

Juryns motivering till nomineringen

Det iögonfallande vattentornet vid Österleden i Helsingborg är en nytolkning och vidareutveckling av ett välkänt slags teknikbyggnader. En av de äldsta, och än i dag viktigaste principerna för samhällets tekniska infrastruktur är vattenförsörjningen. Filborna vattentorn påminner om en klassisk akvedukt, med en storslagen arkitektur som bjuder på en rumsupplevelse utöver det vanliga.

 

Den starka och uttrycksfulla formen, en ring med en diameter på 90 meter som vilar på 24 pelare, är sprungen ur funktionskrav och tekniska förutsättningar. Att undersöka och pröva vilken typ av kärl som bäst rymmer och distribuerar vattnet gav idén till den ringformade vattenbehållaren. I den kan vattnet, som pumpas upp i tornet, röra sig lättare och med ökad genomströmning förblir dricksvattnet rent. Vattentornet är byggt för att kunna hålla i närmare 120 år. Det har ställt höga krav på att tänka långsiktigt och hållbart i både konstruktion och formspråk. Med klassiska och välproportionerade byggnadselement uppstår en struktur som upplevs tidlös och förmedlar ett slags urkraft och mysticism.

Den renodlade arkitekturen samspelar väl med det omgivande landskapet som utgörs av ett böljande rekreationsområde. I mitten av ringen finns ett magnifikt och offentligt uterum där det är enkelt att föreställa sig olika användningsområden, som till exempel en dans- eller teaterföreställning.

Photo: Werner Nystrand