Ernst Billgren 13–28 juli 2010

Ernst Billgren i gränslandet mellan konst & konsthantverk

En installation på Märta Måås-Fjetterström i Båstad.
13–28 juli 2010.