Desire – for our future Architectures

Exhibition discussing future architectures and the designed built environment.

Architectural practices, architects in city and regional development, and universities in South Sweden explore individual architectural themes, which are discussed through a book, a film, a physical model or a written article. All material presented is original, produced for the exhibition. The breadth of thematic pursuit shows the complexity and diversity of architectural questions and challenges.

The exhibition is produced in collaboration between Swedish Architects Association and Form/Design Center. Curator: Gunilla Kronvall. Architect RIBA II SAR/MSA.

PARTICIPANTS

 

fdc-neg
www.formdesigncenter.com

 

DESIRE – ARKITEKTUR FÖR VÅR FRAMTIDA LIVSMILJÖ

30 idéer om framtidens arkitektur och livsmiljö

Sveriges Arkitekter och Form/Design Center bjuder in 30 arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur – från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling. Den 23 augusti presenteras framtidsvisionerna i utställningen DESIRE på Form/Design Center.

Varje aktör som deltar i utställningen väljer ett tema att fördjupa, och presenterar sitt undersökande arbete antingen via film, i bokform, debattartikel eller i fysisk modell. Allt material ska vara nyproducerat för utställningen. Det valda temat och dess frågeställning öppnar upp för diskussion med både den professionella publiken och allmänheten.

– Utställningen är tänkt att visa upp komplexiteten och bredden i utmaningarna kring hur vi ska gestalta vår framtida livsmiljö, samt ge utrymme för arkitekter i regionen att debattera och diskutera arkitektur utanför sina pågående uppdrag, säger Gunilla Kronvall, utställningens curator och arkitekt RIBA II SAR/MSA.

De olika teman som valts spänner från materialitet och detaljer, till flytande städer, nya kvartersformer, social hållbarhet, stadens mellanrum, flexibla landskap och framtidens kulturhistoria.

MEDVERKANDE

Utställningen DESIRE är initierad av och kuraterad inom satsningen ”Sveriges Arkitekter på Form/Design Center”, ett pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att stärka arkitekturen i södra Sverige och öka samverkan regionalt/nationellt.

Arkitekturdagar 2018
I samband med utställningen DESIRE arrangeras den 12–13 september Arkitekturdagarna på Form/Design Center. Under två helgdagar fylls huset av mingel, föreläsningar, debatter och seminarium. Tema för dagarna är framtidens arkitektur och arkitektroll. Programmet hittar du här: http://www.formdesigncenter.com/program/arkitekturdagarna

Arkitekturbiennalen i Venedig
I oktober kommer valda delar ur DESIRE presenteras på Arkitekturbiennalen i Venedig, en satsning på initiativ av Region Skåne, Malmö stad och Form/Design Center.

 

Spara

Spara

Spara