24 formgivare + 24 tillverkare – Form/Design Center

The New Map, 4/12–14/2 2016

11.09.15 – 15.11.15

Varför en utställning om lokal produktion?
Den Nya Kartan är en nulägesbeskrivning av möjligheterna med lokala samarbeten i en tid då många tror att svensk produktion är död. Är det möjligt att de prylar, möbler och objekt vi konsumerar också skulle kunna produceras lokalt? Eller ska vi fortsätta skicka containrar fulla med smörknivar hit från andra sidan jorden? Finns det någon tillverkningskompetens kvar här i Sverige och Skåne, eller har den kunskapen gått förlorad? För att visa upp den produktionspotential som finns i Skåne, samt för att bidra till att omritningen av kartan sker ännu snabbare, har utställningen Den Nya Kartan initierat 24 samarbeten mellan formgivare och tillverkare. Det är nämligen inte bara tillverkningen som lever i Skåne, antalet skånska formgivare är också fler än någonsin. Till katalogen har vi bjudit in fyra fristående skribenter som ombetts ge sin syn på några av de ämnen och perspektiv som kan kopplas till dagens och morgondagens produktion.

I början av 2015 gick en inbjudan ut, riktad till formgivare och tillverkare i Skåne, som handlade om att delta i utställningen Den Nya Kartan. Inbjudningarna föregicks av ett matchningsarbete där vi tittade på tidigare projekt, arbeten och kompetens för att sedan skapa konstellationer som skulle kännas spännande och utmanande för alla inblandade. Varje samarbete har sedan haft fria händer att tillsammans forma sitt projekt. De inbjudna formgivarna är alla yrkesverksamma på frilansbasis med såväl nationella som internationella karriärer. Tillverkarnas verksamheter sträcker sig från slöjd till industri – ett slags utsnitt ur samtida svensk produktion. Gemensamt för alla inbjudna är öppenhet och nyfikenhet samt att de tillhör de bästa inom sina respektive områden.

Den Nya Kartan vill inte bara visa på möjligheterna med lokal produktion. Utställningen vill också testa en ny samarbetsmodell mellan formgivare och tillverkare, vi kan kalla den för Den Nya Modellen. Modellen handlar om att ta ett gemensamt ansvar för att bibehålla den produktion som finns, samt bidra till att den också ska kunna fortsätta att finnas. Modellen syftar också till att hitta en mer rättvis ekonomisk fördelning mellan formgivare och tillverkare. Den royaltyfördelning som ofta förekommer inom designvärlden bygger enligt många på ett föråldrat synsätt. Fördelningen fungerade bra när produktionsvolymerna var omfattande och den storskaliga industrin blomstrade. Det vi nu behöver är en modell som är mer anpassad efter dagens produktion som i större grad består av fler serier med ärre tillverkade exemplar. Modellen vi testar inom ramen för Den Nya Kartan bygger på att båda parter går in med samma insats och därför också delar lika på vinsten. Både formgivare och tillverkare har sina timmar, sin utrustning och sina unika kompetenser. Alla objekt i utställningen är till salu och det finns en webshop kopplad till Den Nya Kartan. Men det har också varit upp till varje samarbete att testa Den Nya Modellen fullt ut eller skapa sin egen variant av den.

Att platsen och deltagarnas hemvist är Skåne är ett medvetet val för att visa styrkan i vad en så geografiskt begränsad plats kan åstadkomma. Även utställningsarkitekturen är förankrad i Skåne. Stora delar av podieformationerna är indränkta i olika ”marinader” som tillverkats av typiskt skånska råvaror såsom kalk, raps, rödkål, alger och blåhallon.

Utställningen produceras med stöd av Malmö stad.

Curator: Jenny Nordberg
Curatorsassistent: Anna Gudmundsdottir
Producent: Form/Design Center
Grafisk form: Matilda Plöjel och Lisa Olausson
Utställningsarkitektur: Jenny Nordberg

Medverkande formgivare / tillverkare:
Liv Andersson – Blommiga Gredelina
Glen Baghurst – M & E Ohlssons Klockgjuteri
Patrik Bengtsson – Genarps Lådfabrik
Stefan Borselius – R1 Svarvare
Mats Karlsson – Lasertech Haker & Co
Jon Ek – Jakob Eklund
Lovisa Hansson – Njudung Snickerier
Maria E Harrysson – Skillinge Emalj
Louise Hederström – Studio Carina Grefmar
Lisa Hilland – Kullaro
Swedish Ninja – Carsten Nilsson
Olof Kolte – Play Them Drums
Milan Kosovic – Thomas Alexandersson
Andréason och Leibel – Humi-Glas
Petra Lilja – Wallåkra Stenkärlsfabrik
Jonas Lindvall – Tylena
Sophia Lithell – Herman Andersson Plåt
Sara Robertsson – Rosengrens Gjuteri
Lycke von Schantz – Elobina
Stoft – Zol Art
Studiotrojka – Jonas Larsen
Mats Theselius – Pearl Microphones
Lena Willhammar – Minas Chokladstudio
Kajsa Willner – AC Snickeri

 

fdc-neg

Lilla Torg 9, Malmö
Tel. +46 40-664 51 50
www.formdesigncenter.com