Delar & Helhet – Massa & Tomrum @ Form/Design Center

Öresund Furniture Association
21/1–20/2 2011 på Form/Design Center, Lilla Torg, Malmö

Förra året gick fyra Skånska möbelproducenter samman och bildade intresseorganisationen ÖFA – Öresund Furniture Association. Medlemsföretagen vill värna om det lokala hantverket för att bättre kunna hävda sig internationellt. Den 20 januari presenterar ÖFA sig för omvärlden med en första utställning på Form/Design Center i Malmö.

Med det internationellt klingande namnet Öresund Furniture Association vill ÖFA stärka Öresundsregionens position i designvärlden genom att lyfta fram och värna om den lokala kompetensen inom produktionsindustrin. ÖFA bildades år 2010 av Green Furniture Sweden, Minus Tio, Morphos och RVW som en förening för möbelproducenter med anknytning till Öresundsregionen.

Tillväxt genom samarbete
ÖFAs främsta syfte är att öka kontakten mellan lokala möbelproducenter och stimulera till fler samarbeten dem emellan. Genom olika arrangemang hoppas man att fler företag, såval svenska som danska, ska få upp ögonen för föreningen.
– Vi kommer arrangera utställningar, seminarier och workshops som vänder sig till producenter, formgivare, arkitekter och den designintresserade allmänheten. Vår målsättning är att främja tillväxten för medlemsföretagen, som vi hoppas i framtiden även kommer inkludera danska företag, säger industridesignern Liv Andersson.

Utställning på Form/Design Center
Den 20 januari är det vernissage för ÖFAs första utställning “Delar & Helhet, Massa & Tomrum” på Form/Design Center i Malmö. Under festliga former presenteras ÖFA och medlemsföretagen i form av möbler, fysiska sprängskisser och föredrag. Utställningen håller sedan öppet till 20 februari 2011.

Utställning på Form/Design Center
“Delar & Helhet, Massa & Tomrum”

Datum:
Utställningen öppen från fredag 21/1 till söndag 20/2
Pressvisning torsdagen 20/1 kl. 12:00
Vernissage torsdagen 20/1, 17:00-21:00 (DJs Christoffer Mathiesen & David Möller)

Deltagande företag


FORM/DESIGN CENTER
LILLA TORG, BOX 4309, 203 14 MALMÖ
TELEFON 040664 51 50, TELEFAX 040-97 00 53
WWW.FORMDESIGNCENTER.COM