Dansk Arkitektur Center: I dialog med Verden

Dansk Arkitektur Centers nye udstilling, ’I dialog med verden’, viser hvordan arkitekter i dag forpligter sig langt ud over det æstetiske, når de skaber deres bygninger.

I udstillingen inviterer tre markante danske arkitektvirksomheder – Henning Larsen Architects, schmidt hammer lassen architects og ADEPT – indenfor og fortæller hver deres historie om, hvad det vil sige at arbejde med arkitektur i det 21. århundred – og hvordan de blandt andet forholder sig til borgere, kultur, historie og byens strukturer, når de giver form til ny arkitektur.

Schmidt hammer lassen architects viser, hvordan den barske sociale virkelighed i London blev afgørende for udformningen af en ny skole og forandrede hverdagen for kvarterets unge. Arkitektvirksomheden ADEPT viser hvordan borgernes mange ønsker til et nyt kulturhus på Frederiksberg kan indarbejdes i det nye byggeri. Henning Larsens Architects har valgt at flytte deres arbejde helt ind i udstillingen, som i hele perioden er omdannet til et levende tegnestuemiljø. Her vil studerende fra Kunstakademiets Arkitektskolen udvikle nye forslag til Københavns fremtidige indretning i dialog med publikum.

Samlet giver de tre arkitektvirksomheder os en sjælden mulighed for at opleve de mange sider af ny arkitektur, som ellers ikke er umiddelbart synlige: nemlig de mange komplekse sammenhænge, arkitekten må indgå i, før arkitekturen kan få sin endelige form.
Udstillingsperiode:
18. januar 2013 – 10. marts 2013

Type:
Udstilling
Dato:
Fre, 18/01/2013
Slutdato:
Søn, 10/03/2013
Tidspunkt:
Åben alle dage kl. 10.00 – 17.00 – dog onsdag til kl. 21.00

tqhx-1784-Akademisk_Arkitektforening

 

Dansk Arkitektur Center
Strandgade 27B
1401
København K