Daikanyama design by Thomas Bernstrand – Zero

The Tokyo district of the same name inspired DAIKANYAMA; the pendant and cables create spatiality on a pleasant scale for both large and small areas. In zigzag, stricter or even slightly chaotic configurations between walls, ceilings and poles, with the electric cable running along the wire from one to the next. There are endless possibilities for this playful pendant with painted aluminium in standard colours: white, black, red, yellow and orange. Diameter 420 mm, height 300 mm. LED or 18W compact fluorescent.

Design by Thomas Bernstrand.

Med inspiration från Tokyo-stadsdelen med samma namn skapar pendeln DAIKANYAMA och dess kablar en rumslighet i en behaglig skala för såväl stora som små ytor. I sick sack, mer strikta eller rent av smått kaosartade formationer mellan väggar, tak och stolpar där elkabeln löper längs vajern från den ena till den andra. Möjligheterna ter sig oändliga för denna lekfullhet i lackerad aluminium med vitt, svart, rött, gult och orange som standardfärger. D420 mm H 300 mm.

Design Thomas Bernstrand.

If you need more information please contact:
Per Gill. Tel: +46 481 80053 E-mail: per.gill@zero.se


Nybro: Zero Pukeberg Box 800 SE-382 28 Nybro
Tel. +46 (0)481 800 00 Fax. +46 (0)481 140 00 E-mail: info@zero.se

Stockholm: Zero Sibyllegatan 9 Box 5828 SE-102 48 Stockholm
Tel. +46 (0)8 545 850 00 Fax. +46 (0)8 545 850 09

Göteborg: Zero Kungsgatan 17 SE-411 19 Göteborg
Tel. +46 (0)31 17 10 65 Fax. +46 (0)31 17 10 64