Curiously Liminal – Falkenbergs museum, 28/5–28/8 2016

Curiously Liminal – Falkenbergs museum 28/5–28/8 2016

Pressmeddelande från Falkenbergs museum – designmuseum

Curiously Liminal – Malin Henningsson
28 maj – 28 augusti 2016

Utställning på Falkenbergs museum – designmuseum
Vernissage, lördag 28 maj, kl.12-16 med invigning kl.14.

I samband med Falkenbergs museums silverjubileum – 25 år som museum, byter Projektrummet skepnad till Jubileumsrummet. I tre separata utställningar under 2016, visas arbeten av tre smyckekonstnärer och en metallformgivare, med anknytning till Halland. Under sommaren är det konstnären och designern Malin Henningssons tur. Hon utforskar gråzonerna och benämner sina smycken som bärbara skulpturer.

Visuellt kännetecknas hennes arbete av ett spel med kontraster. Objektens geometriska och arkitektoniska metallkonstruktioner hämtar sin inspiration från bl a verkstadsmiljöer. De kombineras med organiska former och material som hämtas direkt från naturen och som bara delvis bearbetas. I projektet som presenteras på Falkenbergs museum har hon arbetat med trä och tickor som sågats upp, dissekerats och pusslats om till nya former. Under arbetet har hon reflekterat över hur mänskligheten parasiterar, formar och tuktar naturen efter sina egna behov och önskemål. Samma beteende menar hon upprepas då hon själv plockar in naturen i sina objekt, tillrättalägger den och gör den till yta.

Malin Henningssons förhållande till smyckekonst är ambivalent då konstsmycken skapas i första hand som en kommentar till människa och kropp. Bärbarheten är där sekundär men för Malin är mötet mellan kropp och objekt själva essensen av ett smycke. I mötet skapas en ny dimension som höjer både objektet och människan. Samtidigt vill hon att hennes smycken ska klara sig på egen hand. Därför föredrar hon att kalla dem för bärbara skulpturer hellre än smycken.

Med utställningens titel Curiously Liminal beskriver hon sin fascination och nyfikenhet över olika gråzoner och gränsland. Liminal härstammar från latinets limen som betyder “en tröskel”. Begreppet liminalitet utvecklades inom antropologin i början av 20-talet. Sedan har dess betydelse kommit att breddas till att beskriva upplösning av en tidigare ordning eller struktur. En flytande, formbar situation där nya institutioner och seder kan etableras.

För Malin beskriver ordet hur hon ser på sina bärbara skulpturer men också hennes arbetsprocess – hur hon dras till och vill utforska gråzoner. Ett diffust gränsland där praktiker, tekniker och begreppsbestämningar är upplösta eller flyter samman. För närvarande befinner sig Malin Henningsson också i ett annat gränsland – i beslutet om huruvida hon ska lämna Stockholm för att flytta ”hem” till Halmstad. I Stockholm har hon bott sedan hon tog sin examen från Konstfack 2011.

Utställningsproduktion: Malin Henningsson i samarbete med Falkenbergs museum

Kontakt för mer info:
Helena Hertov, designcurator, Falkenbergs museum – designmuseum
0346-88 50 69, Helena.Nilsson-Hertov@falkenberg.se

Falkenbergs museum är ett kommunalt museum med inriktning design,
på uppdrag från Falkenbergs kommun och Region Halland.

Övriga utställningar 28 maj – 28 augusti, på Falkenbergs museum:
– Bruno Mathsson-priset 2015: Claesson Koivisto Rune
– Textil konst och radikal design: Veronica Nygren
– Jubileumsrummet: Curiously Liminal – Malin Henningsson

falkenbergmuseum

Bild:
Curiously Liminal – bärbara skulpturer av Malin Henningsson. Falkenbergs museum