Collage – Karl Andersson & Söner

Collage – Karl Andersson & Söner

Think of Collage as a multifunctional wall decoration. It comprises various functions, such as a mirror, magnetic black or white glass noticeboard for messages and reminders, hooks for your most used clothes and accessories, and a handy little shelf for keys and other odds and ends. These different functions are usually bought separately, but now you can integrate all of them in one and the same basic design, and combine the various modules to make best use of the space at your disposal. David and Junichi has also designed our ‘ottoman’ Steelo.
Design David Regestam, Junichi Tokuda.

 

Collage är som en mångfunktionell tavla. Den kan innehålla olika detaljer såsom spegel, magnetisk glasskrivtavla i vitt eller svart för att samla lappar och skriva meddelanden, klädhängare för de viktigaste plaggen och en nätt hylla för att placera nycklar och andra småsaker. Vanligtvis köper man dessa funktioner separerade men kan nu få det samlat i en och samma form och låta de olika indelningarna fördelas på utrymmet de behöver.

 

 

Karl Andersson & Söner
AB Karl Andersson & Söner
Box 173 SE-561 22 Huskvarna Sweden
Phone +46(0)36-13 25 30. Email: info@karl-andersson.se