Coil by Mattias Stenberg – Offecct

Coil by Mattias Stenberg – Offecct

COIL – Mattias Stenberg

COIL-2Coil is a cord reel that stands out instead of hiding away. An eye-catcher in the middle of the cord, it becomes a visual focus point instead of just a practical component. The cord length is determined by the number of reels wound around Coil: shorter or longer! Also included in the series is a ceiling hook making it easy to hang the fixture exactly where you want it.

 


Coil är en sladdvinda som tar plats istället för att låta sig gömmas. Mitt på sladden hamnar den i blickfånget och blir en visuell fokuspunkt istället för endast en praktisk komponent.
Sladdens längd avgörs av antalet varv den viras runt Coil – korta eller förläng! I serien ingår även en takkrok som gör det lätt att pendla armaturen exakt där man vill ha den.

 

If you need more information please contact:
Per Gill. Tel: +46 481 80053 E-mail: per@zero.se


zerologo

Nybro: Zero Pukeberg Box 800 SE-382 28 Nybro
Tel. +46 (0)481 800 00 Fax. +46 (0)481 140 00 E-mail: info@zero.se

Showroom: Södermalmsallén 36, Stockholm, Sweden