Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2017 @ Designmuseum Danmark

Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2017 @ Designmuseum Danmark

Udendørsmøblets sociale potentiale

Hvordan kan møbler skabe nærvær mellem mennesker i det offentlige rum? Fyrre udendørsmøbler giver dig et muligt svar, når Snedkernes Efterårsudstilling 2017 præsenterer årets ambitiøse og inddragende møbelkuld, der skal fremme samtalen mellem mennesker i det offentlige rum.

Kom til åbning af Snedkernes Efterårsudstilling 2017 Side by Side Outside torsdag 7. sept, 17.00 i Grønnegården på Designmuseum Danmark, Bredgade 68, DK 1260 København K. Museumsdirektør Anne-Louise Sommer åbner udstillingen sammen med SE’s formand, producent Claus Mølgaard. Snedkernes Efterårsudstilling er under protektion af HKH Kronprins Frederik.

After-party på Designmuseum Danmark, festsalen Bredgade 68, 1, DK 1260 København K kl. 20-01. SE’s after-party i festsalen på Designmuseum Danmark inkluderer buffet, et glas vin/øl og fest til kl. 01. Tilmelding sker ved indbetaling af 225 kr. per person senest 21. august til foreningens bankkonto: registreringsnummer 9570 / kontonummer: 1446304. Mærk indbetalingen: after-party_dit navn. Ved ind-betaling efter deadline kan du ikke være sikker på en plads. Når du har betalt, sender du en mail til se@se-design.dk, hvorefter du modtager din bekræftelse. Kaffe og øvrige drikkevarer kan købes. Alle er velkomne til at deltage i festen!

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Den A.P. Møllerske Støttefond, Grosserer L.F. Foghts Fond, Gurli og Paul Madsens Fond, KrogagerFonden, Toyota-Fonden, Træets Uddannelses- og Udviklingsfond TUUF, Statens Kunstfond Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design, Statens Værksteder for Kunst.

Snedkernes Efterårsudstilling 2017 (Eng) The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2017 8. Sept – 5. Nov 2017. Designmuseum Danmark Bredgade 68, 1260 København K Tirsdag – søndag 10 – 18, Onsdag 10 – 21 (Mandag lukket).(Eng) Tuesday – Sunday 10 am – 6 pm Wednesday 10 am – 9 pm (Mondays closed) se-design.dk designmuseum.dk

 

Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2017
The social potential of outdoor furniture

How can furniture help bring people together in the public space? Forty new outdoor furniture designs offer an answer in the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2017, which presents this year’s ambitious and engaging litter of new furniture, aimed at promoting dialogue in the public space.

We welcome you to the opening of The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2017 Side by Side Outside Thursday, 7 Sept, 5 pm in Grønnegården at Designmuseum Danmark, Bredgade 68, DK 1260 Copenhagen K. Museum Director Anne-Louise Sommer opens the exhibition together with the chairman of Cabinetmakers’ Autumn Exhibition, manufacturer Claus Mølgaard. The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition is under the patronage of HRH Crown Prince Frederik.

After-party in the ballroom at Designmuseum Danmark Bredgade 68, 1st floor, DK 1260 Copenhagen K at 8 pm – 1 am. The after-party in the ballroom at Designmuseum Danmark includes a buffet and a glass of wine/beer and lasts until 1 am. To register for the party, please transfer DKK 225 per person no later than 21 August to our bank account: registration number 9570 / account number 1446304. Mark your transfer ’after-party_your name’. If your payment is made after the deadline you cannot be sure of your having your registration count. After making the transfer, please send an email to se@se-design.dk, and you will receive your confirmation. You can buy coffee and other beverages at the bar. Everyone is welcome at the after-party!

We thank the following foundations and sponsors for their support for the exhibition: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Danmarks Nationalbank’s Anniversary Foundation of 1968, Den A.P. Møllerske Støttefond, Grosserer L.F. Foghts Fond, Gurli og Paul Madsens Fond, KrogagerFonden, The Toyota Foundation, Træets Uddannelses- og Udviklingsfond TUUF, Danish Arts Foundation, Committee for Crafts and Design Project Funding, Danish Art Workshops.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara