AVS18 by Anna von Schewen – bsweden

AVS18 by Anna von Schewen – bsweden

Associations with classic fabric lampshades give this light its distinctive look. Gently bending the laser-cut edges inwards has allowed light to spread over the surface as well as adding a unique personality. The light works well in many different types of public spaces as well is in a home environment – but the material choice means it is particularly well-suited to public areas.


Med associationer till klassiska lampskärmar i textil har lampan ett självklart uttryck. De laserskurna flänsarna har böjts svagt inåt så att ljus sprids ut över skärmens yta. Lampan får med det en unik personlighet. Den fungerar bra i många typer av offentliga miljöer såväl som i ett hem. Materialvalet gör att den är väl lämpad för offentlig miljö.

Design Anna von Schewen

 

Spara