ateljé Lyktan projects: Kaptensbron

ateljé Lyktan projects: Kaptensbron

Kaptensbron (The Captain’s Bridge) is Malmö’s busiest pedestrian and cycle path with over 10.000 pedestrians and cyclists per day. The 50-year-old bridge was in dire need of renovation and the decision was taken to demolish the old and build a new one that is now built. Along with the bridge, ellipses in two different sizes are floating, fitted with LED and placed at 6 m high poles in carbon fiber. The fixtures are made ​​of carbon fiber as well, made in the Ateljé.

Kaptensbron är Malmös mest trafikerade gång- och cykelväg med över 10 000 gående och cyklister per dag. Den 50 år gamla bron var i stort behov av renovering och beslut togs att riva den gamla och bygga en helt ny som nu är uppförd. Längs med bron svävar ellipser i två olika storlekar, bestyckade med LED och placerade på 6 m höga stolpar i kolfiber. Även armaturerna är i kolfiber, tillverkade i Ateljén.

Plats Malmö.
Beställare Malmö Stad.
Arkitekt Lokal XXX Arkitekter.
Ljusdesigner Johan Moritz.
Elinstallatör Lambertsson.

 

Atelje Lyktan
Ateljé Lyktan. SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel (0)44 28 98 00. Fax (0)44-28 98 38
Besöksadress: Fyrvaktaregatan 7, 296 35 Åhus
info@atelje-lyktan.se