Arkitektur ut i verden

Arkitektur ut i verden

Arkitektur ut i verden er et eksportprogram som skal bidra til sterkere internasjonal konkurransekraft og på sikt øke omsetningen i den norske arkitekturbransjen. Arkitekturbedrifter med internasjonale eksportplaner kan søke om deltakelse innen 6. juni 2017.

Formålet med programmet er å tilføre arkitektbedrifters kompetanse og kapital i eksportfasen, og styrke utvalgte bedrifters muligheter for internasjonale oppdrag.
Programmet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Design og Arkitektur Norge.
Søknadsfrist er tirsdag 6. juni 2017.

Hvem kan søke?

Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med sitt hovedvirke innenfor arkitektur, landskapsarkitektur eller interiørarkitektur. Bedriften må ha en strategisk målsetning om å eksportere og enten være i ferd med å få, nettopp ha fått eller som jobber med et internasjonalt oppdrag.

Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter som står foran en internasjonal ekspansjon og gjelder ikke for bedrifter som allerede er veletablert internasjonalt.

For å kvalifisere må du:

 • Kunne tilby arkitekturtjenester som har betydelig internasjonalt potensial.
 • Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekt gjennom internasjonalt arbeid.
 • Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team som har den nødvendige kompetansen for gjennomføring.
 • Kunne stille med minimum 25 % egenfinansiering, som betyr at inntil 75 % av kostnadene vil kunne støttes.

Hver bedrift vil bli spurt om hva de vil oppnå med deltakelsen i programmet, det vil si mål og suksesskriterier for deltakelsen.

Hva kan vi finansiere?

Midlene kan hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig eksportkompetanse, ikke til egne timer eller ordinær drift. De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være:

 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • PR og markedsføringskompetanse
 • Varemerkebeskyttelse/IPR
 • Reise som følge av eksportarbeidet
 • Produkthjemmesider
 • Mentor
 • Andre relevante kostnader

Tidsplan

Søknadsfrist er tirsdag 6. juni 2017.

Programmet er tidsbegrenset og bedriftene kan kun delta en gang. Deltakelse avklares før sommeren, med oppstart høsten 2017. Programmet avsluttes høsten 2018.

Slik går du frem for å søke

Du kan søke om deltakelse gjennom Innovasjon Norges nettsider.

Les mer om søknadsprosessen og søk her.

Spørsmål rundt temaet?Ta gjerne kontakt med:

 • Tor Inge Hjemdal
  Direktør for arkitektur
  (+47) 97 18 37 47

  tih@doga.no

Spara