Arkitektur-biennal Venedig 2016

Arkitekturbiennalen i Venedig är världens viktigaste arena för samtida arkitektur där inspirerande idéer och tankar från närmare 60 deltagande länder presenteras. Utställningen i den nordiska paviljongen koordineras i år av ArkDes och utställningen cureras av David Basulto, grundare av ArchDaily, en av världens populära arkitektursajter.

Utställningen In Therapy – Nordic Countries Face to Face ansluter till huvudkommissarien Alejandro Aravenas tema för hela arkitekturbiennalen ”Reporting from the front”, men med utgångspunkt från dagens situation i de nordiska länderna.

– Den nordiska paviljongen kommer att ge möjlighet att undersöka, diskutera, argumentera, debattera och utmana vad nordisk arkitektur egentligen är och, kanske ännu viktigare – vad det kan vara i många år framöver, säger David Basulto.

Utställningens namn anspelar på Abraham Maslows 1954 “behovspyramid”, en förklaringsmodell inom psykologi, som används som en analytisk lins för att utforska och undersöka arkitekturprojekt som har varit avgörande för att bygga moderna nordiska samhällen.

– Även om det på ytan kan verka som att Finland, Norge och Sverige är på ”toppen av pyramiden“ och har löst alla grundläggande behov för sina befolkningar så står länderna ändå inför svåra och olika utmaningar, säger Basulto.

Utställningen består av cirka 300 arkitekturprojekt, varav nio presenteras i detalj.

Utställningsscenografin ritas av Marge Arkitekter.

Nordiska paviljongen

In Therapy – Nordic Countries Face to Face visas i den nordiska paviljongen som ägs gemensamt av Finland, Norge och Sverige. Utställningen är en samnordisk produktion där ArkDes har uppdraget från Kulturdepartementet och 2016 ansvaret för att genomföra utställningen tillsammans Finlands arkitekturmuseum, Helsingfors och Nasjonalmuseet – Arkitektur, Oslo.

Utställningen visas i Venedig mellan 28 maj och 27 november 2016.

Se filmer från invigningen av nordiska paviljongen:

Lyssna på OAT podcast:

Photo: Åke E:son Lindman