Årets textila konstverk 10-årsjubilerar med Ylva Ogland

Snöfrid´s Distillery Pictogram
Årets textila konstverk 10-årsjubilerar med Ylva Ogland

Konstnären Ylva Ogland, har gjort skissen för Årets textila konstverk 2012 för Märta Måås-Fjetterström AB. Det unika textila konstverket – Snöfrid’s Distillery Pictogram – har vävts under våren av konstväverskorna vid MMF AB, Elsa Mörk och Linnea Blomgren och Ylva Ogland lägger med hjälp av eld … sista handen vid verket på morgonen innan visningen. Verket premiärvisas på Märta Måås-dagen den 8 juli 2012.

Märta Måås-Fjetterström AB, ateljén för textil konst har varit centrum för den textila konstens utveckling i Sverige alltsedan väveriet startade sin verksamhet år 1919. År 2002 inledde konstväveriet en ny tradition som innebär att en samtida konstnär får möjlighet att formge ett textilt konstverk som vävs i ett unikt exemplar.

  • 2002 Marie-Louise Ekman
  • 2003 Elis Ernst Eriksson
  • 2004 Jockum Nordström
  • 2005 Maria Miesenberger
  • 2006 Charlotte Gyllenhammar
  • 2007 Jens Fänge
  • 2008 Cecilia Edefalk
  • 2009 Vävateljén Märta Måås-Fjetterström firar 90 år och H M Drottning Margrethe av Danmark gör Årets textila konstverk – Kustlandskap.
  • 2010 Olafur Eliasson
  • 2012 Ylva Ogland

2012 års textila konstverk är det 10:e i ordningen. Numera presenteras Årets textila konstverk vartannat år och däremellan presenterar vävateljén vartannat år ett designprojekt.

Årets textila konstverk Snöfrid’s Distillery Pictogram 2012 efter skiss av Ylva Ogland, har vävts i flossateknik – 2,5 x 2,5 m – av två av Märta Måås-Fjetterströms konstväverskor, Elsa Mörk och Linnea Blomgren. Det unika textila verket premiärvisas i Båstad den 8 juli 2012, på den traditionsenliga Märta Måås-dagen. Mattan visar en svart negativbild av destilleriets redskap, allt har sin givna plats i piktogrammet. Processen med verket slutförs då konstnären med hjälp av eld… lägger sista handen vid verket. Arbetet med vävningen har pågått i sex månader.

Ylva Ogland (f. 1974) är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm, hon har bott och varit verksam i Stockholm, New York och Berlin. Hennes första större separatutställning hölls på Galleri Brändström & Stene i Stockholm 2002 (Rapture and Silence). 2009 fick hon sitt stora genombrott med utställningarna Venus vid sin spegel och Snöfrid vid sina speglar med the Oracle & Fruit and Flower Deli – This is the Beginning of an Odyssey in Vodka, Brändström, Stockholm och året därpå nominerades hon till Dagens Nyheters Kulturpris. 2011 visades utställningen Speglad källa, Snöfrid et les contre espaces på Galleri Charlotte Lund, parallellt med utställningen Källa, Snöfrid et les contre espaces på Fruit and Flower Deli i Stockholm. Snöfrid kan sägas vara Ylva Oglands imaginära alter ego – eller spegeltvilling. Speglar och omvandlingsprocesser intar en central plats i Ylva Oglands bildvärld och i sina verk bearbetar och iscensätter hon minnen och upplevelser.

Ylva Ogland berättar:
– Snöfrid’s Distillery Pictogram 2012 är en pågående dialog med Snöfrid (min spegeltvilling) där jag frambringar henne genom en ritual och destillerar fram henne till den verkliga världen. Målningarna som tidigare använts som piktogram och spelplaner, har nu transmuterat till ett nytt verk, en matta, i samarbete med MMF. Mattan är ett skalenligt piktogram där alla momenten av destilleringen har sin specifika plats. I framtiden vill jag också utföra Snöfrids ritual på mattan. I en växelverkan mellan mig som människa och min konst går jag och verket igenom olika erfarenheter för att hitta in i existensen, den här mattan går också igenom den processen – och får en själ, den är delvis sönderbränd.

Nyligen utkom boken Ylva Ogland på bokförlaget Orosdi-Back. Text: Nicola Trezzi, curator och redaktör för Flash Art International, som under flera år har följt Ylva Oglands konstnärskap.