Årets Sienapristagare gör Göteborg större

Årets Sienapristagare gör Göteborg större

Två göteborgsprojekt fanns med i finalen till Sienapriset för årets bästa landskapsarkitektur. Och det är Stenpiren som den 28 november tog emot priset på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala. Juryn föll bland annat för det goda hantverket och genomförandet som gör de tidigare avstängda ytorna till en öppen och fin plats i staden.

Stenpiren har byggts på en plats i centrala Göteborg som tidigare var otillgänglig för allmänheten på grund av privat kajverksamhet och trafikleder som stängde ute. I dag är Stenpiren en kommunikationsnod där båtar, bussar, cyklar och fotgängare ska samsas med besökare som söker vistelse i vattennära läge.

Alla dessa olika funktioner har behövt lösas på begränsad yta och juryn pekar på att arkitekten Sweco och beställaren Göteborgs Stad har lyckats väl med uppgiften och dessutom skapat en fin plats som gör staden större, väl genomförd och med bra hantverk. Juryn pekar också på det goda samarbetet mellan stadens förvaltningar som har gett en lyckad process.

Juryns motivering i sin helhet: ”I Göteborgs fortsatta arbete att göra älven tillgänglig för alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet vid Stenpiren fått sin tydliga karaktär. Platsens gestaltning möter stadslandskapet och skalan i det stora vattenrummet balanseras med väl avvägda tillägg. En komplex situation har fått ett självklart och enkelt svar och är genomförd ner i minsta detalj.”

Förutom Stenpiren var Flatås park i Göteborg av arkitekt 02 landskap/beställare Göteborgs Stad nominerad, liksom Brotorget i Bollnäs av Karavan landskapsarkitekter/beställare Bollnäs kommun och Arninge Ullna Strandskog av Topia arkitekter/beställare Täby kommun.

Sveriges Arkitekter delar varje år ut priset till årets bästa projekt inom landskapsarkitektur på Arkitekturgalan. Sienapriset har delats ut sedan 1987 och går till ett nyligen färdigställt verk och dess arkitekt. Priset består av en relief som fästs på projektet. Dessutom får arkitekten en tre dagars studieresa till Siena i Toscana tillsammans med juryn och en representant för sponsorn Starka Betongindustrier.

Fotona är fria att använda för redaktionell publicering. Ange fotografens namn. Vill du intervjua den ansvariga arkitekten för Stenpiren, kontakta arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA Henrik Fogelklou på Sweco, tel 0705-569056, eller mejl henrik.fogelklou@sweco.se

Har du frågor kring priset, kontakta Sveriges Arkitekters presschef Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mejl  elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar.  Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Foto: Nils-Olof Sjöden. Foto: Ernst Henry.