Ann Wåhlström LINES, 3 mars – 9 april 2016

Ann Wåhlström LINES, 3 mars - 9 april 2016

Ann Wåhlström
LINES – nya glasobjekt.
3 mars – 9 april 2016

LINES är titeln på vår femte separatutställning med nya glasobjekt av Ann Wåhlström.
Sedan 2003 producerar AW sina verk i studioglashyttor i Tacoma och Seattle, USA.

I serien LINES fortsätter AW att utforska grafiska mönster. Färgskalan är vit-svart-grå.
Transparens, optiska effekter med linjer och grafiska mönster följer de klassiska formerna.
Utifrån inspiration från den textila världen och naturens mönsterbilder får färger och former
flyta, röra sig. Cylindern och droppformen, som är återkommande i AW verk, blir bärare av helt nya
uttryck. Resultatet blir ett tredimensionellt måleri i glas.

Det fantastiska resultatet som är LINES, bär också de skickliga glasblåsarnas signum, där en blandning av gamla och nya tekniker har använts.
Deras fria och lekfulla hållning till arbetet med glasmassan och förmågan att översätta skisser till verklighet passar AW perfekt.

Energin finns i stunden och ett noggrant förarbete, i kombination med hög hantverkskompetens, gör det möjligt att komma nära visionen.
Ann Wåhlström är också aktuell i utställningen “Svenskt glas efter 2000” på Millesgården, Lidingö. Pågår fram till 8 maj 2016.

Vernissage torsdag 3 mars 2016, kl 17 – 19.
Utställningen pågår t.o.m. lördag 9 april 2016.
Öppettider: onsd – fred kl 12 – 18 / lörd kl 12 – 16.

gallerimartensson-persson

Galleri Mårtenson & Persson, Karlavägen 20, 11431 Stockholm.
tel: +46(0)8-6606802 mob: +46(0)709-360070.
www.gallerimartenson-persson.se
info@gallerimartenson-persson.se