5×5 fem design- och arkitektskolor, 23/5–9/6 2013

5x5 fem design- och arkitektskolor

5×5
Fem projekt från regionens fem design- och arkitektskolor.
23.5 – 9.6 2013

press5_2_mc

Våren är här och det är examenstid!
Guldkornen ur årets examensprojekt från fem av Skånes design- och arkitektskolor har vaskats fram och presenteras i utställningen 5×5. Vad sägs om ett alldeles nytt typsnitt för vägskyltar, anpassningsbara klackar, eller en studie kring och förslag på hur det sällan omtalade området mellan Malmö och Burlövs kommuner kan göras mer attraktivt och tillgängligt.

– För Form/Design Center är det alltid lika roligt att visa årets examensprojekt då de ger både oss och våra besökare en idé om hur de nya formgivarna tolkar samtiden och samtidigt får vi kanske en glimt av vad vi kan vänta oss i framtiden! säger Maria Vieweg, projektledare.

Medverkande skolor:

Arkitektskolan, Lunds Universitet
Femårigt mastersprogram där studenten tränas i arkitektens samtliga verktyg samt rumslig gestaltning med ett teoretiskt perspektiv. Långa projekt varvas med korta snabba workshops. De sista två åren ger tillfälle till fördjupningsstudier.

Industridesignskolan, Lunds Universitet
Treårigt kandidatprogram respektive femårigt mastersprogram med bred syn på industridesign. Konstnärlig, teknisk och teoretisk utbildning med fokus på projektarbeten där kunskaper från alla områden vävs samman.

Landskapsarkitektur, SLU Alnarp
Femårigt mastersprogram som syftar till att ge ett brett kunnande om människa och miljö, samhälle, teknik och form vilket gör studenten rustad att bidra till samhällets utveckling, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, genom att planera städer och landskap i förändring.

Grafisk Design, Malmö Högskola
Treårigt kandidatprogram i grafisk design där studenterna ges möjlighet att arbeta branschnära och tidigt hjälpa kunder med deras grafiska kommunikation. Studenterna tränas för en föränderlig arbetsmarknad som de själva skapar genom ett aktivt nätverksbyggande.

Produktdesign, Malmö Högskola
Produktdesignprogrammet är en bred och grundläggande treårig designutbildning som fokuserar på utformning och utveckling av produkter. Stor vikt läggs vid kunskap om material ur olika perspektiv.

logga

Lilla Torg 9, Malmö
Tel. +46 40-664 51 50
www.formdesigncenter.com