2012 års mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris = Sigurd Bronger

Den norske smyckeingenjören Sigurd Bronger är 2012 års mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris

TILLKÄNNAGIVANDE
Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har enhälligt beslutat att tilldela Sigurd Bronger årets pris om 1.000.000 SEK.

Prisnämndens motivering:
Årets pristagare är smyckeingenjör. Med sina objekt bjuder han oss med på en resa i ett mekaniskt sagolandskap, fullt av pojkdrömmar och romantiska och lustfyllda spratt.
Sigurd Bronger tar oss tillbaka till industrialismens tidiga formspråk och renässansens uppfinningar, eller till framtidens utopiska visioner. Tid är ett material vid sidan om ädla metaller, diamanter och trä, allt noga utvalt och bearbetat under en lång gedigen process.

”Sigurd Bronger är en smyckeformgivare som verkar i den småskaliga och finkänsliga sfären; mellan det tidiga 1900-talets mekaniska industrialism, humor, kärlek till materialet, tid och det finslipade.
Brongers smycken är genusöverskridande, även om processen är lekfullt manlig med kugghjul, finmekanik och underbara handgjorda förpackningar.
Tid behandlar han som ett material, vid sidan om mässing, ädelmetaller, diamanter och trä allt noga utvalt och bearbetat under en lång gedigen process. Han berättade för oss, när prisnämnden besökte hans ateljé i Oslo att han skapar 3-4 nya objekt om året.
Industriromantik präglar Sigurd Brongers smycken och hans inspiration är instrument och maskiner. När jag ser och känner på Brongers smycken, känner jag mig som en liten pojke som besöker ett tivoli eller fångas upp i en underlig sagomekanisk värld jag glömmer allt annat runt omkring mig.
Sigurd Brongers formkonst förändrar min bild av vad som är möjligt.”
Ted Hesselbom

Priset instiftades 1992 av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till minne av makarna Söderberg. Torsten och Wanja Söderbergs pris utdelades första gången 1994 på Torsten Söderbergs 100-årsdag.
Information: http://www.torstensoderbergsstiftelse.se/

Prisets syfte är att främja områdena design, mode och konsthantverk i Norden. Vart sjätte år kan priset delas i fem lika delar för vardera nordiskt land, och användas till att belöna särskilt betydelsefulla kritikergärningar inom ämnesområdet. Då priset utdelas inom industridesignområdet kan det delas i lika delar mellan flera som samverkat i samma projekt.

Priset bidrar till fördjupning av det kollegiala samarbetet inom Norden samt ökar den nordiska värdegrunden inom design, mode och konsthantverk.

Priset handläggs av Röhsska museet. Uppdraget är av stor betydelse för Röhsska museet och förutom den ansenliga prissumman ges pristagaren möjlighet att presentera sina arbeten i en separatutställning på museet under tiden 6 november 2012 till februari 2013.

Priset delas ut i samband med en högtidlighet i Göteborg den 5 november 2012.

Prissumman är 1.000.000 SEK, vilket är världens största designpris, beslutat av en prisnämnd och utdelas årligen.

Prisnämnden består av representanter för de fem nordiska länderna:
museidirektör, adj. professor Anne-Louise Sommer, Designmuseet i Köpenhamn; avdelningsdirektör design och konsthantverk Widar Halén, Nasjonalmuseet i Oslo; f d museidirektör Jarno Peltonen, Helsingfors; museidirektör Harpa Þórsdóttir, Hönnunarsafn Íslands museum för design och konsthantverk, Reykjavik; fil.dr.h.c. Tomas Söderberg, ordförande i Torsten Söderbergs stiftelse; samt prisnämndens ordförande museichef Ted Hesselbom, Röhsska museet, Göteborg.