Stockholm Furniture Fair


GLORIA
Design Fredrik Mattson.

Låt GLORIA sprida sitt vackra sken över din arbetsplats, uppmanar Fredrik Mattson. Hon ser ut som den enklast möjliga konstruktionen med LED-ljuskällan svävande på en fjäderarm som med lätthet både kan böjas i alla vinklar och roteras 360 grader. Vad som inte behöver förklaras är att GLORIA också är ett handtag för att rikta ljuset – en intuitiv interaktion sker så fort ni träffas.

Böjbar arm, aluminium, metall, mircroprisma.
LED 14,4W, D 190 mm. Vit alt. svart.

Let Gloria spread its beautiful light over your work station, Fredrik Mattson exhorts. She looks like the simplest possible construction, with the LED source hovering on a spring arm that can easily be bent in any direction and rotated 360 degrees. What doesn’t need explaining is that Gloria is also a handle for directing light: an intuitive interaction occurs as soon as you meet.

Bendable arm, aluminium, metal, microprisma
LED 14,4W, D 190 mm White, black

 If you need more information please contact:
Per Gill. Tel: +46 481 80053 E-mail: per.gill@zero.se
Email Zero

Nybro: Zero Pukeberg Box 800 SE-382 28 Nybro
Tel. +46 (0)481 800 00 Fax. +46 (0)481 140 00 E-mail: info@zero.se

Stockholm: Zero Sibyllegatan 9 Box 5828 SE-102 48 Stockholm
Tel. +46 (0)8 545 850 00 Fax. +46 (0)8 545 850 09

Göteborg: Zero Kungsgatan 17 SE-411 19 Göteborg
Tel. +46 (0)31 17 10 65 Fax. +46 (0)31 17 10 64